Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MEDYCYNA WOJSKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 35


1/35

Sygnatura: 22244

Pamiętnik I Zjazdu Naukowego, Szczecin - Międzyzdroje, 8-10 października 1992
Szczecin : 109 Szpital Wojskowy, 1992 - 151 s. : tabl. ; 24 cm
UKD/TSKD: Chirurgia; Wojskowość; Zjazdy. Sympozja;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Chirurgi-zjazdy-bibliografie; Towarzystwo Chirurgów Polskich;


2/35

Sygnatura: 22262

Podstawowa opieka zdrowotna w Wojsku Polskim / Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1993 - 86 s. ; 21 cm
T. 1
UKD/TSKD: Organizacja służby zdrowia; Wojskowość;
Słowa kluczowe: Opieka zdrowotna podstawowa; Medycyna wojskowa;


3/35

Sygnatura: 21353 * 21354

Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen.dyw.prof.dr med. Bolesława Szareckiego w Warszawie /1958-1988/ / pod red. Henryka Chmielewskiego i Władysława Markowskiego.
Warszawa : CSK WAM, 1990 - 191 s. : il. ; 20 cm
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Szpitalnictwo;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Szpitalnictwo;


4/35

Sygnatura: 21191

Stosowanie roślin leczniczych w warunkach polowych / Tadeusz Mosiak ; Wojskowa Akademia Medyczna im.gen.dyw. Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1988 - 223 s. : tab. ; 20 cm
UKD/TSKD: Ziołolecznictwo; Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Ziołolecznictwo; Medycyna wojskowa;


5/35

Sygnatura: 20521 * 20522

IV Konferencja naukowa : wychowanie zdrowotne w wojsku
Warszawa : Wydaw.Min.Obr.Nar., 1987 - 251 s. ; 21 cm
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Zjazdy. Sympozja;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Zjazdy;


6/35

Sygnatura: 20853

Chirurgia polowa : dla lekarzy i studentów / pod red. Stanisława Barcikowskiego.
Łódź : WAM, 1988 - 190 s. ; 21 cm
T. 1
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Chirurgia;


7/35

Sygnatura: 20853

Chirurgia polowa : dla lekarzy i studentów / pod red. Stanisława Barcikowskiego.
Łódź : WAM, 1988 - 191 - 440 s. ; 21 cm
T. 2
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Chirurgia;


8/35

Sygnatura: 25199

Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej / Czesław Marmura.
Łódź - Pruszków : Agencja Wydawnicza ULMAK, 1998 - 246 s. : fot. ; 24 cm
ISBN 83-87226-11-4
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Deontologia lekarska. Historia medycyny;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Historia medycyny, XX w.;


9/35

Sygnatura: 25169

Lekarze wojskowi z kompanii akademickich / Wiktor Mazurkiewicz, Edward Stanowski.
Warszawa : Wydawnictwo Spektrum, 1998 - 384 s. : ryc., tab. ; 23 cm
ISBN 83-907443-4-1
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Historia;
Słowa kluczowe: Historia medycyny, XX w.; Medycyna wojskowa;


10/35

Sygnatura: 18164

Historia wojskowa z uwzględnieniem dziejów wojskowej służby zdrowia. Informator programowo - bibliograficzny
Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1982 - 24 s. : ryc., tab. ; 20 cm
UKD/TSKD: Bibliografia; Medycyna wojskowa; Deontologia lekarska. Historia medycyny; Medycyna wojskowa-historia;


11/35

Sygnatura: 26647

Historia Katedry (Zakładu) Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk Wojskowej Akademii Medycznej (krótki zarys) / Andrzej M. Słowiński ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 2001 - 29 s. : il., bibbliogr. 11 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Historia medycyny; Medycyna wojskowa; Bibliografie medyczne;


12/35

Sygnatura: 26960 * 29010

Służba Zdrowia Wojska Polskiego w misjach pokojowych / pod red. Brunona Kierżnikowicza i Józefa Knapa.
Warszawa : EUROSTAR, 2001 - 301 s. : tab. ; 21 cm
ISBN 83-912465-3-1
UKD/TSKD: Organizacja Służby Zdrowia;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa;


13/35

Sygnatura: 20326

Wybrane zagadnienia z chirurgii polowej : skrypt dla lekarzy i studentów / pod red. Stanisława Cieślińskiego, Stanisława Barcikowskiego.
Łódź : Centrum Med.Kszt.Podypl., 1978 - [4], 241 s. ; 21 cm
UKD/TSKD: Chirurgia; Medycyna wojskowa; Skrypty;
Słowa kluczowe: Chirurgia; Medycyna wojskowa;


14/35

Sygnatura: 16133 * 16134

Materiały Konferencji Naukowej Chirurgów Ludowego Wojska Polskiego. Wrocław, 15-16 października, 1976 : Urazy narządów jamy brzusznej, narządów moczowych, kręgosłupa i miednicy / przew. Konferencji Naukowej Bogdan Budzyński.
Wrocław : Wojskowy Okręgowy Szpital Kliniczny, 1976 - [4],167,[1] s. : il. ; 21 cm
UKD/TSKD: Chirurgia; Zjazdy. Sympozja; Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Chirurgia; Zjazdy; Medycyna wojskowa; Urazy wielonarządowe;


15/35

Sygnatura: 16897

Wehrmedizin. Ein kurzes Handbuch mit beitragen zur Katastrophenmedizin / Hrsg. Ernst Rebentisch.
Munchen : Urban Schwarzenberg, 1980 - XI, 638 s. : il., tab. ; 27 cm
ISBN 3-541-09271-8
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Medycyna katastrof;


16/35

Sygnatura: 17593

Organizacja ochrony zdrowia wojsk na szczeblu taktycznym. Skrypt dla Podchorążych WAM / oprac. Andrzej Słowiński.
Łódź : WAM, 1979 - 182 s. ; 20 cm
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Ochrona zdrowia; Skrypty;


17/35

Sygnatura: 13528 * 13530 * 13531 * 13532

Zarys dziejów wojskowej służby zdrowia / aut. Stefan Wojtkowiak [et al.].
Warszawa : Wydaw.MON, 1974 - 542,[2] s. : il. ; 24 cm
UKD/TSKD: Deontologia lekarska. Historia medycyny; Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa - historia; Historia medycyny;


18/35

Sygnatura: 21080

Zachowanie się odporności komórkowej i humoralnej w trakcie dotchawiczej anestezji ogólnej i polowej : praca doktorska / Ryszard Stankiewicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CSK WAM, 1989 - 114 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med Zbigniew Rybicki
Recenzent: doc.dr hab.med. Wojciech Silny
UKD/TSKD: Immunologia; Anestezjologia. Reanimatologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Odporność komórkowa-wpływ środków chemicznych; Przeciwciała, tworzenie się ; Znieczulanie dotchawicze-metody; Medycyna wojskowa;


19/35

Sygnatura: 21114

Możliwości pobierania i preparatyki krwi oraz przygotowania płynów konserwujących i resuspendujących w warunkach polowych : praca doktorska / Maciej Gontarewicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CSK WAM, 1989 - 54 k. : il., tab., bibliogr. 57 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Mirosław Kłos
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Jerzy Gawryluk
UKD/TSKD: Transplantologia. Transfuzjologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Krwiodawstwo; Krew, konserwowanie; Medycyna wojskowa;


20/35

Sygnatura: 21113

Badania nad problemem przerywania ciąży i praktykami antykoncepcji w środowisku kobiet podopiecznych wojskowej służby zdrowia : praca doktorska / Tadeusz Malewicz.
Bydgoszcz : 10 WSK, 1989 - 137 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Witold Brodziński
Recenzent: prof.dr hab.med. Wacław Dec
UKD/TSKD: Ginekologia. Położnictwo; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Ciąża, przerywanie; Ciąża, zapobieganie; Medycyna wojskowa;


21/35

Sygnatura: 21067

Wyniki badań cytoonkologicznych w zakresie wykrywania i profilaktyki stanów przedrakowych i raka szyjki macicy w środowisku podopiecznych wojskowej służby zdrowia : praca doktorska / Jan Świderski ; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.
Bydgoszcz : 10 WSK, 1989 - 126 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Witold Brodziński
Recenzent: prof.dr hab.med. Wacław Dec
UKD/TSKD: Ginekologia. Położnictwo; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Szyjka macicy, nowotwory; Diagnostyka cytologiczna; Medycyna wojskowa;


22/35

Sygnatura: 22065

Badania potliwości i jej wpływu na powstawanie stanów zapalnych skóry stóp u żołnierzy służby zasadniczej : praca doktorska / Ludwik Rożen ; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.
Bydgoszcz : CSK WAM, 1990 - [3],69 k. : il., tabl., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Piotr Ratka
Recenzent: prof.dr hab.med. Lesław Grzegorczyk
UKD/TSKD: Dermatologia. Wenerologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Stopa, choroby skóry; Medycyna wojskowa; Żołnierze;


23/35

Sygnatura: 22990

Badania czynników zagrożenia chorobą niedokrwienną serca u żołnierzy zawodowych i ich praktyczne znaczenie : praca doktorska / Jerzy Papuć ; Szpital Wojskowy w Lublinie.
Warszawa : CSK WAM, 1995 - 94 k. : il., tabl., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk dr hab.n.med. Władysław Witczak
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Marian Cholewa
UKD/TSKD: Kardiologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroba wieńcowa-występowanie; Medycyna wojskowa;


24/35

Sygnatura: 24856

Choroby zakaźne w Wojsku Polskim w latach 1918 - 1939 jako zagadnienie epidemiologiczne i profilaktyczno-lecznicze : rozprawa habilitacyjna / Czesław Jeśmian ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1997 - 223 s. il., tab., streszcz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby zakaźne; Medycyna wojskowa; Choroby zakaźne-występowanie; Historia medycyny, XX w.; Medycyna wojskowa;


25/35

Sygnatura: 13954

Ewolucja metod i środków walki z bólem w polskiej wojskowej służbie zdrowia w okresie od 966 - 1939 roku : praca doktorska / Jerzy Szukalski ; 111 Wojskowy Szpital Rejonowy w Poznaniu.
Poznań : [b.n.], 1975 - 199 k. : tab., bibliogr. 335 poz., maszyn.powiel. ; 29 cm
Promotor: płk prof.dr n.med. Stanisław Pokrzywnicki
Recenzent: płk doc.dr hab.n.med. Mieczysław Jesionowski
UKD/TSKD: Anestezjologia. Reanimatologia; Prace doktorskie; Historia;
Słowa kluczowe: Znieczulanie-historia; Medycyna wojskowa;


26/35

Sygnatura: 28339\P

Bliski Wschód UNIFIL UNDOF. Kompendium uczestnika misji pokojowej ONZ / Krzysztof Korzeniewski.
Bydgoszcz : Studio Plus, 2006 - 144 s. il., tab. ; 20 cm
UKD/TSKD: Historia; Wojskowość;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Liban; Syria;


27/35

Sygnatura: 28331/P

Vademecum żołnierza : Liban / Krzysztof Korzeniewski
Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności, 2005 - 112 s. : il. ; 17 cm
ISBN 83-60140-27-8
UKD/TSKD: Wojskowość;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Liban;


28/35

Sygnatura: 28330

Vademecum żołnierza : Syria / Krzysztof Korzeniewski
Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności, 2005 - 106 s. : il. ; 17 cm
ISBN 83-60140-22-7
UKD/TSKD: Wojskowość;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Syria;


29/35

Sygnatura: 28420/P * 29014

Afganistan. Kompedium uczestnika misji stabilizacyjnej / Krzysztof Korzeniewski.
Bydgoszcz : Studio Plus, 2006 - 240 s. : il., tab. ; 20 cm
ISBN 83-60211-12-4
UKD/TSKD: Wojskowość;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Afganistan;


30/35

Sygnatura: 28329/P

Irak. Kompendium uczestnika misji stabilizacyjnej / Krzysztof Korzeniewski
Bydgoszcz : Krzysztof Korzeniewski, 2006 - 192 s. : il. ; 21 cm
ISBN 83-60211-05-1
UKD/TSKD: Wojskowość;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa; Irak;


31/35

Sygnatura: 28807
[058]

Miracles of Military Medicine / Albert Q. Maisel - Wyd. 3.
New York : Duell, Sloan and Pearce, 1943 - 373 s. ; 23 cm
ISBN 0-548-14-44-86
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa-podręczniki;


32/35

Sygnatura: 28809
[058]

Military medicine: from ancient times to the 21st century / Jack E. McCallum
Santa Barbara : ABC-Clio, Inc, 2008 - 383 s. : il., tab. ; 25 cm
ISBN 978-85109-693-0
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Słowniki. Leksykony;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa-słowniki;


33/35

Sygnatura: 28649\o * 28805 * 28806

Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946. Z Armią Andersa z ZSRR ku Polsce / Tadeusz Brzeziński
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008 - 264 s. : il., tab. ; 23 cm
(Biblioteka Zesłańca ISSN 1899-0266 ; t. 20)
UKD/TSKD: Historia;
Słowa kluczowe: Historia medycyny; Medycyna wojskowa;


34/35

Sygnatura: 29033
[058]

Recruit medicine / ed. Bernard L. DeKoning.
Washington : Office of The Surgeon General, Borden Institute, 2006 - 581 s. : il., tab. ; 28 cm
ISBN 0-16-076718-0
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Podręczniki;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa-podręczniki;


35/35

Sygnatura: 29030
[058]

Occupational health: the soldier and the industrial base: part III / ed. David P. Deeter, Joel C. Gaydos.
Washington : Office of The Surgeon General, 1993 - 643 s. : il., tab. ; 28 cm
UKD/TSKD: Medycyna wojskowa; Podręczniki;
Słowa kluczowe: Medycyna wojskowa-podręczniki;

Nowe wyszukiwanie

Wojskowy Instytut Medyczny