Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CHOROBY, MODELE NA ZWIERZĘTACH
Liczba odnalezionych rekordów: 129


1/129

Sygnatura: 13276

Ultrastructure of rat adenohypophysis : correlation with function / Allen Costoff.
New York : Academic Press, 1973 - [4], XIII, 660 s.: il., tabl. ; 26 cm
ISBN 0-12-191550-6
UKD/TSKD: Anatomia patologiczna; Endokrynologia;
Słowa kluczowe: Przysadka mózgowa-anatomia; Choroby, modele na zwierzętach;


2/129

Sygnatura: 27086

Wiek a biotransformacja ksenobiotyków w wątrobie szczura : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Plewka ; Ślaska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2003 - 156 s. : il., tab., bibliogr. 328 poz., streszcz., sum. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis
, ISSN 0208-5607 ; supl. 58)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Biochemia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Ksenobiotyki-metabolizm; Wątroba, choroby;


3/129

Sygnatura: 27153

Wybrane czynniki apoptotyczne w procesie starzenia się mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna / Jolanta Dorszewska ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : AM, 2003 - 91 s. : ryc., tab., bibliogr. 117 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Neurologia. Neurochirurgia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Mózg-starzenie się; Choroby, modele na zwierzętach; Apoptoza;


4/129

Sygnatura: 20993

Badania doświadczalne gojenia się rany żołądka w warunkach ograniczonego niedokrwienia : praca doktorska / Jerzy Słota ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CSK WAM, 1989 - 61 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 63 poz. ; 30 cm
Promotor: płk doc. dr hab. med. Zbigniew Dumański
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Henryk Płachta
UKD/TSKD: Gastroenterologia; Prace doktorskie; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Żołądek - chirurgia; Rany, gojenie się; Żołądek - ukrwienie; Choroby, modele na zwierzętach;


5/129

Sygnatura: 18934

Popromienna odnowa układu makrofagów u myszy : praca doktorska / Andrzej Ptasznik ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CWSK CKP WAM, 1984 - 50 k. : il., tab., streszcz. ; 30 cm
Promotor: ppłk dr hab. Maksymilian Siekierzyński
Recenzent: doc.dr hab.med. Lech Konopka
UKD/TSKD: Onkologia; Hematologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Makrofagi - wpływ promieniowania; Choroby, modele na zwierzętach; Uszkodzenia popromienne;


6/129

Sygnatura: 19685

Rekonstrukcja tętnic z użyciem alloplastycznych protez naczyniowych w doświadczalnej chorobie popromiennej: praca doktorska / Witold Sośnicki ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1986 - 111 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 91 poz. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Zbigniew Daciewicz
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Eugeniusz Dziuk
UKD/TSKD: Chirurgia; Medycyna doświadczalna; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Uszkodzenia popromienne; Naczynia krwionośne, protezy; Naczynia krwionośne - wpływ promieniowania; Choroby, modele na zwierzętach;


7/129

Sygnatura: 19686

Wpływ wybranych leków na niektóre następstwa doświadczalne nieprzenikającego urazu brzucha : praca doktorska / Paweł Paprotny ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Katowice : [CSK WAM], 1986 - 77 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 55 poz. ; 30 cm
Promotor: ppłk doc.dr hab.n.med. Marek Maruszyński
Recenzent: prof. Stanisław Szyszko
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace doktorskie; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Brzuch, urazy - leczenie farmakologiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


8/129

Sygnatura: 14649

Przydatność klejów chirurgicznych w zaopatrywaniu ran wątroby u szczurów napromieniowanych dawką 500 rentgenów : praca doktorska / Barbara Fijuth ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1976 - 58 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Tadeusz Orłowski
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Franciszek Smolarek
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace doktorskie; Radiologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Wątroba-wpływ napromieniowania; Kleje chirurgiczne;


9/129

Sygnatura: 15290

Wpływ promieniowania dawką 500 r na przebieg rozlanego zapalenia otrzewnwj u szczurów i próba jego leczenia wybranym antybiotykiem : praca doktorska / Stanisław Chabielski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1977 - 131 k. : il., tab., wykr., bibliogr. 181 poz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Tadeusz Orłowski
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Franciszek Smolarek
UKD/TSKD: Radiologia; Prace doktorskie; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Otrzewna, zapalenie-wpływ promieniowania; Antybiotyki-stosowanie lecznicze;


10/129

Sygnatura: 15287

Doświadczalna ocena działania ketaminy u królików poddanych napromieniowaniu : praca doktorska / Danuta Hryckiewicz-Jeżewska ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medyczenej.
Warszawa : CKP WAM, 1977 - 57 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr med. Stanisław Pokrzywnicki
Recenzent: doc.dr hab.med. Maria Szymańska-Kowalska
UKD/TSKD: Anestezjologia. Reanimatologia; Prace doktorskie; Radiologia;
Słowa kluczowe: Środki znieczulające ogólnie; Uszkodzenia popromienne; Ketamina-wpływ promieniowania; Choroby, modele na zwierzętach;


11/129

Sygnatura: 14275

Wpływ dostawowych wstrzykiwań kortykosterydów na stan bilogiczny tkanki łącznej u zdrowych szczurów : praca doktorska / Henryk Soroczko ; Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.
Warszawa : CKP WAM, 1975 - 50 k. : il., tab., bibliogr. 63 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.med. Donat Tylman
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Krzysztof Kwarecki
UKD/TSKD: Biochemia; Prace doktorskie; Ortopedia. Traumatologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Tkanka łączna-wpływ środków chemicznych; Kortykoidy-farmakologia;


12/129

Sygnatura: 22174

Wpływ ołowiu na niektóre elementy układu stomatologicznego u szczura: rozprawa habilitacyjna / Wanda Stokowska ; Akademia Medyczna w Białymstoku.
Białystok : AM, 1992 - 150 s. : ryc., tabl., streszcz., bibliogr. 203 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Toksykologia; Prace habilitacyjne; Stomatologia. Chirurgia ;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Ołów-toksykologia; Układ stomatognatyczny-wpływ czynników chemicznych;


13/129

Sygnatura: 22178

Zastosowanie ultrasonografii do oceny wpływu leków na kurczliwość pęcherzyka żółciowego u psów - badania : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Jonderko : Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1993 - 143 s. : il., tab., streszcz., bibliogr.183 poz ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne; Diagnostyka ultradźwiękowa; Pęcherzyk żółciowy-leczenie farmakologiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


14/129

Sygnatura: 22063 * 22064

Funkcje mezotelium otrzewnej : studium problemu w medycynie eksperymentalnej : rozprawa habilitacyjna / Krystyna Czyżewska - Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1992 - 130 s. : ryc., tabl., streszcz., bibliogr. 347 poz ; 24 cm
ISBN 83-01-11030-9
UKD/TSKD: Interna; Medycyna doświadczalna; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Otrzewna; Dializa otrzewnowa; Choroby, modele na zwierzętach;


15/129

Sygnatura: 22357

Morfologia wybranych narządów limfatycznych szczura w aspekcie wpływu gonady żeńskiej w warunkach prawidłowych i w eksperymencie : rozprawa habilitacyjna / Marian Ciszek ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Zabrze : ŚAM, 1993 - 211 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 360 poz. ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Anatomia prawidłowa; Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Układ chłonny; Gruczoły płciowe; Choroby, modele na zwierzętach;


16/129

Sygnatura: 22034

Badania nad wpływem kolchicyny na przebieg doświadczalnego przewlekłego uszkodzenia wątroby u szczurów rasy Buffalo : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Simon ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Cz. 1-2.
Wrocław : AM, 1993 - 235 s. : ryc., wykr., streszcz., bibliogr. 243 poz. ; 21 cm
(Academia Medica Wratislaviensis
; t. 60)
ISBN 83-7-55-041-X
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Kolchicyna-farmakodynamika; Choroby, modele na zwierzętach; Wątroba-wpływ czynników chemicznych;


17/129

Sygnatura: 22038

Chemiobiokinetyka wybranych estrów kwasu akrylowego u szczura : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Sapota ; Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Łódź : IMP, 1992 - 49 s. : ryc., tabl., streszcz., bibliogr. s.44-50 ; 30 cm
UKD/TSKD: Toksykologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Akrylany; Choroby, modele na zwierzętach; Estry-metabolizm;


18/129

Sygnatura: 27422

Behawioralne i biochemiczne mechanizmy sensytyzacji ośrodkowego układu dopaminowego wywołane wielokrotnymi podaniami kwinpirolu lub amfetaminy u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Przemysław Nowak ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach .
Katowice : ŚAM, 2004 - 97 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 352 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis
; supl. 73 ; ISSN 0208-5607)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Neurologia. Neurochirurgia;
Słowa kluczowe: Układ nerwowy ośrodkowy-wpływ czynników chemicznych; Dopamina; Choroby, modele na zwierzętach;


19/129

Sygnatura: 17035

Dynamika zmian patomorfologicznych w wybranych narządach królika po zdjęciu opaski uciskowej : praca doktorska / Marek Tomczak ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1981 - 62 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Tadeusz Orłowski
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Witold Fridensberg
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace doktorskie; Angiologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Opaski uciskowe-działanie szkodliwe i uboczne;


20/129

Sygnatura: 16949

Badania doświadczalne nad zastosowaniem hiperbarii tlenowej w zespole Mendelsona u zwierząt / Jarosław Gruszko ; Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie.
Gdańsk-Oliwa : CKP WAM, 1981 - 153 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Tadeusz Winiarski
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Stanisław Pokrzywnicki
UKD/TSKD: Anestezjologia. Reanimatologia; Choroby narządu oddechowego; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Hiperbaria tlenowa;


21/129

Sygnatura: 16950

Wpływ upustu, płynów krwiozastępczych, i sterydów na przebieg kliniczny zespołu hematologicznego ostrej choroby popromiennej u świnek morskich : praca doktorska / Ryszard Kowalewski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1981 - 47 k. : il., tab., bibliogr. poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Tadeusz Winiarski
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Janusz Kobielski
UKD/TSKD: Hematologia; Radiologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Uszkodzenia popromienne; Choroby, modele na zwierzętach; Sterydy;


22/129

Sygnatura: 16675

Dynamika zmian biochemicznych we krwi królika w zależności od czasu trwania ostrego niedokrwienia kończyny : praca doktorska / Zbigniew Zaręba ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1980 - 142,[74] s. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Tadeusz Orłowski
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Franciszek Smolarek
UKD/TSKD: Biochemia ; Prace doktorskie; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Kończyny-ukrwienie; Krew-analiza; Choroby, modele na zwierzętach;


23/129

Sygnatura: 22447

Próby wzbudzania regeneracji w ośrodkowym układzie nerwowym dorosłych szczurów : rozprawa habilitacyjna / Joanna Lewin-Kowalik ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1993 - 155 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 274 poz. ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Fizjologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Układ nerwowy ośrodkowy-regeneracja; Choroby, modele na zwierzętach;


24/129

Sygnatura: 22142

Metabolizm tlenowy krwinek czerwonych i granulocytów w niedokrwieniu i reperfuzji nerek u królików, oddziaływanie wybranych parametrów farmakologicznych : rozprawa habilitacyjna / Jan Błaszczyk ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1993 - 200 s. : ryc., tab,. streszcz., bibliogr. 288 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Nefrologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Erytrocyty-metabolizm; Nerki, choroby; Choroby, modele na zwierzętach;


25/129

Sygnatura: 21771

Wpływ splenektomii na wybrane wskaźniki immunologiczne u dzieci i na przebieg doświadczalnego zakażenia bakteryjnego u szczurów z uwzględnieniem roli Tuftsinu : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Wronecki ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1992 - 133 s. : ryc., tab., bibliogr. 296 poz ; 20 cm
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu
, ISSN 0860-4061 ; t. 55)
ISBN 83-7055-192-0
UKD/TSKD: Chirurgia wieku dziecięcego; Immunologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Śledziona, wycięcie-dzieci; Zakażenia laboratoryjne; Choroby, modele na zwierzętach;


26/129

Sygnatura: 17646

Ocena anestezji ketaminowo-diazepamowej u psów we wczesnym okresie wstrząsu krwotocznego : praca doktorska / Jan Siwik ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1981 - 52 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Tadeusz Winiarski
Recenzent: ppłk doc.dr hab.med. Janusz Kobielski
UKD/TSKD: Anestezjologia. Reanimatologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Wstrząs krwotoczny; Znieczulanie;


27/129

Sygnatura: 17378

Ruckbildung von Morphinabhangigheit und - Toleranz bei Ratten : praca doktorska / Monika Stadele ; Universitst Munchen.
Munchen : Universitat Munchen, 1980 - II,61 s. : il., tab. ; 21 cm
UKD/TSKD: Psychiatria. Psychologia; Farmacja. Farmakologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Morfinizm;


28/129

Sygnatura: 17645

Ocena czynności układu oddechowego u napromieniowanych psów we wczesnym okresie wstrząsu krwotocznego : praca doktorska / Andrzej Pasiak ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1981 - 73 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: doc.dr hab.med. Maria Szymańska
Recenzent: doc.dr hab.med. Zdzisław Rondio
UKD/TSKD: Choroby narządu oddechowego; Prace doktorskie; Radiologia;
Słowa kluczowe: Wstrząs krwotoczny; Uszkodzenia popromienne; Choroby, modele na zwierzętach; Układ oddechowy-wpływ promieniowania;


29/129

Sygnatura: 17487

Badanie wpływu wybranych czynników genetycznych na promienną odnowę erytropoezy u myszy : praca doktorska / Andrzej Krupiewicz ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Bartoszyce : CKP WAM, 1981 - 57 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: mjr dr hab.med. Wiesław Jędrzejczak
Recenzent: gen.doc.dr hab.med. Tadeusz Obara
UKD/TSKD: Immunologia; Medycyna nuklearna. Izotopy; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Erytropoeza-genetyka; Choroby, modele na zwierzętach;


30/129

Sygnatura: 18399

Badania wzrostu żuchwy po wczesnej kondylektomii u szczurów : praca doktorska / Adam Skrzypkowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1974 - 133 k. : il., tab., bibliogr. 63 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: doc.dr hab.med. Olga Grosfeldowa
UKD/TSKD: Stomatologia. Chirurgia; Medycyna doświadczalna; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Żuchwa-chirurgia;


31/129

Sygnatura: 18381

Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym myszy po napromieniowaniu a po cytostatykach : praca doktorska / Paweł Józef Górnaś ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1982 - 50 k. ; il., tab., bibliogr. 55 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk dr hab.med. Maksymilian Siekierzyński
Recenzent: doc.dr hab.med. Jan Sabliński
UKD/TSKD: Radiologia; Medycyna doświadczalna; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Układ krwiotwórczy-wpływ promieniowania; Choroby, modele na zwierzętach; Kinetyka; Cytostatyki-farmakodynamika;


32/129

Sygnatura: 18406

Działania środków zwiotczających u zwierząt poddanych napromienieniu : praca doktorska / Elżbieta Kobielska-Sokół ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Warszawa : [s.n.], 1972 - 101 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr med. Stanisław Pokrzywnicki
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Franciszek Smolarek
UKD/TSKD: Anestezjologia. Reanimatologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Środki zwiotczające; Choroby, modele na zwierzętach; Promieniowanie, skutki;


33/129

Sygnatura: 21873

Próba przeciwdziałania następstwom całkowitego niedokrwienia mózgowia u królików przy zastosowaniu prostacykliny : rozprawa habilitacyjna / Ryszard Pluta ; Polska Akademia Nauk.
Warszawa : PAN, 1992 - 166 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 300 poz. ; 30 cm
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Mózgowie-niedokrwienie; Prostacykliny-farmakodynamika; Choroby, modele na zwierzętach;


34/129

Sygnatura: 22529

Biosynteza proteoglikanów ściany tętniczej królików z doświadczalną hipercholesterolemią w układzie in vitro : rozprawa habilitacyjna / Iwona Żak ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1994 - 233 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 292 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Kardiologia; Prace habilitacyjne; Biochemia;
Słowa kluczowe: Miażdżyca; Hipercholesterolemia; Choroby, modele na zwierzętach;


35/129

Sygnatura: 22603

Morfogeneza doświadczalnej rozedmy płuc : rozprawa habilitacyjna / Stanisław T. Sulkowski ; Akademia Medyczna w Białymstoku.
Białystok : AM, 1994 - 143 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 387 poz. ; 21 cm
UKD/TSKD: Choroby narządu oddechowego; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Płuca, rozedma-morfogeneza; Choroby, modele na zwierzętach;


36/129

Sygnatura: 22710

Metabolizm kolagenu w nadciśnieniu płucnym wywołanym eksperymentalnie oraz w nadciśnieniu płucnym u dzieci leczonych operacyjne z powodu wrodzonych wad serca : rozprawa habilitacyjna / Janusz H. Skalski ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1995 - 123 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 137 poz. ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Pediatria; Kardiologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Serce, wady wrodzone-chirurgia; Choroby, modele na zwierzętach; Nadciśnienie płucne;


37/129

Sygnatura: 21219

Humoralne mediatory doświadczalnego kłębkowego zapalenia nerek : praca habilitacyjna / Zbigniew Hruby ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1990 - 173 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 195 poz. ; 20 cm
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu
, ISSN 0860-4061 ; t. 33/1990)
ISBN 83-00-02595-2
Recenzent: prof.dr hab. Jerzy Giełdanowski
UKD/TSKD: Urologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Nerki, zapalenie kłębków;


38/129

Sygnatura: 21216

Etapowe, "otwarte" płukanie jamy brzusznej w leczeniu rozlanego zapalenia otrzewnej (badania doświadczalne) : praca habilitacyjna / Grzebieniak Zygmunt ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1990 - 182 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 297 poz. ; 20 cm
(Rozprawy habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu)
ISBN 83-7055-000-2
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Badura
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Otrzewna, zapalenie; Choroby, modele na zwierzętach; Jama otrzewnowa; Irygacja;


39/129

Sygnatura: 21144

Zachowanie się neuronów sercowo-naczynioruchowych rdzenia przedłużonego szczura w warunkach hypertermii i hypoglikemii : praca habilitacyjna / Samek Dominik ; Śląska Akademia Medyczna im L. Waryńskiego w Katowicach .
Katowice : ŚAM, 1988 - 187 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 238 poz.. ; 20 cm.
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
Recenzent: prof.dr hab.n.med. Leszek Janiszewski
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna; Neurologia. Neurochirurgia; Ciśnienie krwi; Układ naczynioruchowy; Choroby, modele na zwierzętach;


40/129

Sygnatura: 21233

Metabolizm glikoprotein u zwierząt na przykładzie haptoglobiny : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Osada ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1990 - 31 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 78 poz. ; 20 cm
T. 31
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu
; t. 23)
ISBN 83-00-02597-9
Recenzent: prof.dr hab. Aleksander Kubicz
UKD/TSKD: Biochemia; Prace habilitacyjne; Choroby, modele na zwierzętach; Glikoproteidy-metabolizm; Haptoglobiny;


41/129

Sygnatura: 23092

Wpływ głębokiej hipoksji oraz jonów wapnia na syntezę i uwalnianie prostanoidów przez pierwotne hodowle komórkowe astrocytów mózgowych szczurów : rozprawa habilitacyjna / Tadeusz Krzemiński ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1996 - 64 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 295 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Farmacja. Farmakologia; Prace habilitacyjne; Układ nerwowy-synteza chemiczna; Choroby, modele na zwierzętach; Niedotlenie;


42/129

Sygnatura: 23061

Synteza i wydzielanie kwasów żółciowych u szczurów poddanych działaniu wolnozmiennych pól magnetycznych : rozprawa habilitacyjna / Aleksander Sieroń ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Zabrze : ŚAM, 1995 - 223 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr., 314 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Medycyna nuklearna. Izotopy; Medycyna doświadczalna; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Elektromagnetyzm; Kwasy i sole żółciowe-biosynteza; Choroby, modele na zwierzętach; Kwasy i sole żółciowe-wydzielanie; Szczury;


43/129

Sygnatura: 21036

Ocena biomorfologiczna, czynnościowa i mechaniczna po zeszyciu różnego rodzaju materiałami zespalającymi przerwanego ścięgna Achillesa : rozprawa habilitacyjna / Marek Synder ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1989 - 118 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 140 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Ścięgno Achillesa-chirurgia; Nici chirurgiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


44/129

Sygnatura: 23098

Badania doświadczalne nad wpływem niedokrwienia pochodzącego z tętnic kręgowych na czynność ucha wewnętrznego świnek morskich : rozprawa habilitacyjna / Jurek Olszewski ; Wojskowa Akademia Medyczna im.gen.Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1996 - 125 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 143 poz. ; 21 cm
UKD/TSKD: Otorynolaryngologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Błędnik-ukrwienie; Tętnica kręgowa, niewydolność; Choroby, modele na zwierzętach;


45/129

Sygnatura: 22811

Wykorzystanie lipopolisacharydów bakteryjnych w leczeniu nowotworów złośliwych : badania doświadczalne i wstępne próby kliniczne : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Nowicki ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen.Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1994 - 68 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 111 poz. ; 25 cm
UKD/TSKD: Onkologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Nowotwory-leczenie; Lipopolisacharydy-immunologia; Choroby, modele na zwierzętach;


46/129

Sygnatura: 21075

Z problematyki niedokrwienia tkanki mózgowej : praca doświadczalna na modelu udaru niedokrwiennego mózgu u szczura : rozprawa habilitacyjna / Zbigniew Kotwica ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1989 - 192 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 495 poz. ; 30 cm
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Krążenie mózgowe, zaburzenia; Choroby, modele na zwierzętach;


47/129

Sygnatura: 21076

Kompleksowe leczenie zaburzeń zrostu w przebiegu złamań kości goleni w świetle własnych badań doświadczalnych i klinicznych : rozprawa habilitacyjna / Bogdan Odyński ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Warszawa : CMKP, 1989 - 113 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 154 poz. ; 23 cm
UKD/TSKD: Ortopedia. Traumatologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Kość piszczelowa, złamania-chirurgia; Kość piszczelowa, złamania-leczenia; Choroby, modele na zwierzętach;


48/129

Sygnatura: 21764

Wpływ fotochemoterapii metodą PUVA na przeżycie allogennego przeszczepu serca u szczurów : praca doktorska / Grzegorz Nawrocki ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CSK WAM, 1992 - 66 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.med. Wojciech Rowiński
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Wiesław Piechota
UKD/TSKD: Kardiochirurgia; Prace doktorskie; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Środki immunosupresyjne-stosowanie lecznicze; Serce-przeszczepianie; Choroby, modele na zwierzętach; Przeszczepianie homologiczne; Morfiny pochodne-farmakodynamika;


49/129

Sygnatura: 21044

Wpływ fenytoiny, diazepamu i chloropromazyny, stosowany w trakcie ciąży i laktacji u szczurów na zachowanie się, zmiany biochemiczne i histochemiczne w mózgu potomstwa : rozprawa habilitacyjna / Ryszard Szkilnik ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1988 - 147 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 367 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Farmacja. Farmakologia; Prace habilitacyjne; Ginekologia. Położnictwo;
Słowa kluczowe: Ciąża-wpływ czynników chemicznych; Laktacja-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach; Mózg-wpływ czynników chemicznych;


50/129

Sygnatura: 20606

Zmiany ultrastrukturalne i immunocytochemiczne neurosekrecyjnego układu podwzgórzowo-przysadkowego oraz splotu Auerbacha jelita krętego szczura w doświadczalnej cukrzycy insulinozależnej : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Loesch ; Akademia Medyczna w Warszawie.
Warszawa : AM, 1988 - 103 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 205 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Choroby przemiany materii; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Układ podwzgórzowo-przysadkowy-fizjopatologia; Jelita, splot mięśniówki-fizjopatologia; Cukrzyca; Choroby, modele na zwierzętach;


51/129

Sygnatura: 21296

Wpływ zespolenia wrotno-czczego sposobem koniec do boku na zmiany metaboliczne i odpowiedź regeneracyjną wątroby szczura : rozprawa habilitacyjna / Wojciech Rokicki ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1990 - 166 s. : il., tab., wykr., streszcz., bibliogr. 310 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Zespolenie wrotne, chirurgiczne; Wątroba, regeneracja; Choroby, modele na zwierzętach;


52/129

Sygnatura: 21135

Badania doświadczalne nad wpływem wyłączenia jelita krętego na przebieg kancerogenezy w jelicie grubym : praca habilitacyjna / Michał Drews ; Akademia Medyczna w Poznaniu.
Warszawa : AM, 1989 - 168 s. il., tab., streszcz., bibliogr. 196 poz. ; 21 cm
UKD/TSKD: Chirurgia; Onkologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Jelito kręte-chirurgia; Okrężnica, nowotwory; Choroby, modele na zwierzętach;


53/129

Sygnatura: 21314

Rekonstytucja układu immunohematologicznego myszy po przeszczepieniu szpiku z powodu nowotworu : badanie możliwości przyspieszania odnowy układu immunologicznego w aspekcie zapobiegania wznowom choroby nowotworowej : rozprawa habilitacyjna / Tomasz Skórski ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Warszawa : CMKP, 1990 - 128 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 377 poz. ; 23 cm
UKD/TSKD: Onkologia; Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Szpik kostny-przeszczepianie; Choroby, modele na zwierzętach;


54/129

Sygnatura: 22068

Kinetyka podstawowych parametrów biochemicznych u biorców poddanych zabiegom przeszczepiania szpiku : rozprawa habilitacyjna / Mariusz Z. Ratajczak ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1989 - IX,222 k. : tabl., bibliogr. 247 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
UKD/TSKD: Hematologia; Prace habilitacyjne; Immunologia;
Słowa kluczowe: Szpik kostny-przeszczepianie; Przeszczepianie homologiczne; Krew-analiza; Próby hematologiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


55/129

Sygnatura: 22047

Wpływ krioterapii na hamowanie aktywności kolagenolitycznej w doświadczalnym oparzeniu rogówki kwasem solnym : praca doktorska / Sławomir Zalewski ; Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.
Olsztyn : Wojewódzki Szpital Zespolony, 1992 - 50 k. : zdj., bibliogr. 71 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.med. Edward Lenkiewicz
Recenzent: prof.dr hab.med. Barbara Szwarc
UKD/TSKD: Oftalmologia; Prace doktorskie; Toksykologia;
Słowa kluczowe: Oko, oparzenia; Krioterapia; Choroby, modele na zwierzętach; Rogówka-urazy;


56/129

Sygnatura: 22575

Wpływ podawania niektórych cytostatyków na wybrane wskaźniki gospodarki wapniowej u zdrowych szczurów : praca doktorska / Adam Radomyski ; Instytut Gruźlicy w Warszawie.
Warszawa : Instytut Gruźlicy, 1984 - 90 k. : il., tabl., bibliogr. 101 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.med. Marian Tulczyński
UKD/TSKD: Onkologia; Medycyna doświadczalna; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Wapń, metabolizm, zaburzenia; Środki przeciwnowotworowe-farmakodynamika; Choroby, modele na zwierzętach;


57/129

Sygnatura: 24419

Wpływ dobutaminy i pentoksyfiliny na wybrane parametry biochemiczne, świadczące o przepływie w łożysku trzewnym królików poddawanych wentylacji mechanicznej z różnymi wartościami dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego : praca doktorska / Radosław Goraj ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1997 - [1],107 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 29 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Zbigniew Rybicki
Recenzent: prof.dr hab.med. Janina Suchorzewska
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Anestezjologia. Reanimatologia;
Słowa kluczowe: Jelita-ukrwienie; Oddychanie sztuczne; Dobutamina-farmakologia; Pentoksyfilina-farmakologia; Choroby, modele na zwierzętach;


58/129

Sygnatura: 25433

Próba określenia roli rh TNF w regulacji resorbcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : praca doktorska / Małgorzata Szperl ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1998 - 72 k. : il., tab., bibliogr., 100 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr.hab.med. Wiesław W. Jędrzejczak
Recenzent: prof.dr.hab.med. Anna Jung
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Ortopedia. Traumatologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Kości, marmurkowatość; Genetyka;


59/129

Sygnatura: 25435

Reakcja miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków promieniem lasera yagowo-erbowego : praca doktorska / Stanisław Żmuda ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1999 - 114 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk dr hab.med.prof.CSK WAM Grzegorz Krzymański
Recenzent: płk dr hab.med.prof.CSK WAM Wojciech Kozłowski
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Stomatologia. Chirurgia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Miazga zębowa; Lasery w stomatologii;


60/129

Sygnatura: 25436

Wpływ gastryny, cholecystekiny i prostaglandyny E2 na odpowiedź popromienną nabłonka jelita cienkiego u myszy : praca doktorska / Mirosław Dziekiewicz ; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.
Warszawa : WIHiE, 1999 - 65 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Krzysztof Chomiczewski
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Medycyna nuklearna. Izotopy;
Słowa kluczowe: Jelita, błona śluzowa-wpływ promieniowania; Jelito cienkie-wpływ promieniowania; Uszkodzenia popromienne; Środki radioochronne; Choroby, modele na zwierzętach;


61/129

Sygnatura: 25768

Ocena wpływu wczesnego chłodzenia rany oparzeniowej w badaniach termodynamicznych i patomorfologicznych wielowarstwowych struktur powłok u świń : rozprawa doktorska / Małgorzata Olszowska-Golec ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1999 - 77 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Jerzy Strużyna
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Rany, gojenie się; Choroby, modele na zwierzętach; Oparzenia; Chłodzenie;


62/129

Sygnatura: 26425 * 26454

Udział tlenku azotu w zaburzeniach metabolizmu homocysteiny i lipidów w przebiegu przewlekłej doświadczalnej niewydolności nerek u szczurów : praca doktorska / Teresa Pierzchalska-Mudyna ; Zespół Opieki Zdrowotnej w Pabianicach.
Warszawa : CSK WAM, 2001 - 98 k. : il., tab., 287 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk dr hab.med.,prof.CSK WAM Wiesław Piechota
Recenzent: prof.dr hab.med. Jan Kanty Kulpa
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Nefrologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Nerki, niewydolność przewlekła; Tlenek azotu; Homocysteina-metabolizm;


63/129

Sygnatura: 20605

Badania kliniczne i doświadczalne nad leczeniem ostrego zapalenia trzustki: rozprawa habilitacyjna / Danuta Karcz ; Akademia Medyczna w Krakowie.
Kraków : AM, 1986 - 92 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 133 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Trzustka, zapalenie-leczenie farmakologiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


64/129

Sygnatura: 21229

Przydatność modelu pozaustrojowej perfuzji wątroby szczura do badań nad wpływem leków na system monoksygenaz o mniejszej funkcji z udziałem cytochromu P-450 na przykładzie cymetydyny : rozprawa habilitacyjna / Leszek Paradowski ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1990 - 134 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 261 poz. ; 20 cm
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu
, ISSN 0860-4061 ; t. 29/1990 )
ISBN 83-00-2596-0
UKD/TSKD: Biochemia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach;


65/129

Sygnatura: 21227

Wpływ układu serotoninergicznego i adrenergicznego na różnicowanie płciowe mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna / Barbara Jarząb ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : AM, 1990 - 153 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 333 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Endokrynologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Hormony; Płeć, różnicowanie się-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach;


66/129

Sygnatura: 21228

Anatomia dróg odpływu chłonki i regionalnych węzłów chłonnych wątroby szczurów szczepu Wistar i Lewis : rozprawa habilitacyjna / Konstanty Ślusarczyk ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : AM, 1990 - 154 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 163 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Anatomia topograficzna; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Węzły chłonne-anatomia i histologia; Wątroba-anatomia i histologia; Choroby, modele na zwierzętach;


67/129

Sygnatura: 23438

Kalikreinogeneza, kininogeneza i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit : rozprawa habilitacyjna / Antoni Stadnicki ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : AM, 1996 - 142 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 234 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Gastroenterologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Jelita, zapalenie; Hydrolazy peptydylopeptydów; Choroby, modele na zwierzętach;


68/129

Sygnatura: 23708

Badania wpływu wybranych leków na dynamikę wzrostu włosów przeprowadzone na podstawie wariantu doświadczalnego na modelu szczurów rasy Wistar oraz ocena skuteczności tych leków w aspekcie klinicznym i trichologicznym w łysieniu rozlanym kobiet : rozprawa habilitacyjna / Ligia Brzezińska-Wcisło ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1996 - 194 s. ryc., tab., streszcz., bibliogr. 242 poz. ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Dermatologia. Wenerologia; Medycyna doświadczalna; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wyłysienie -leczenie farmakologiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


69/129

Sygnatura: 23723

Badania nad udziałem naskórkowego czynnika wzrostowego (EGF), transformującego czynnika wzrostowego alfa (TGF)- alfa) i ich receptora (EGF-R) w karcinogenezie jelita grubego : rozprawa habilitacyjna / Ewa Małecka-Panas ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1996 - 122 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 142 poz. ; 20 cm
ISBN 83-86677-01-5
UKD/TSKD: Onkologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Jelito grube, nowotwory; Związki rakotwórcze; Choroby, modele na zwierzętach;


70/129

Sygnatura: 23727

Analiza molekularna i immunohistochemiczna niektórych czynników patogenetycznych w eksperymentalnej chorobie Creutzfeldta-Jakoba u myszy : rozprawa habilitacyjna / Radzisław M Kordek ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1996 - 102 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 343 poz. ; 20 cm
ISBN 83-86677-06-6
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Choroba Creutzfeldta-Jakoba; Choroby, modele na zwierzętach;


71/129

Sygnatura: 24180

Wpływ leków przeciwnowotworowych - chlormetyny, cyklofosfamidu, metotreksatu, fluorouracylu na farmakokinetykę prokainamidu oraz jego metabolitu N-acetyloprokainamidu u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Jadwiga Skrętkowicz ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1997 - 136 s. : il., tab., streszcz. ; 25 cm
ISBN 83-86677-46-5
UKD/TSKD: Onkologia; Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Środki przeciwnowotworowe-działanie szkodliwe i ubocz; Choroby, modele na zwierzętach;


72/129

Sygnatura: 24463

Metabolizm lipidów, układ renina-angiotensyna i reaktywność naczyń u szczurów poddanych ekspozycji złożonej na ołów i kadm : rozprawa habilitacyjna / Anna Skoczyńska ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1998 - 150 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 397 poz. ; 24 cm
(Academia Medica Wratislaviensis
; 1/1998)
ISBN 83-7055-051-7
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Biochemia; Medycyna doświadczalna; Lipidy-metabolizm; Kadm-działanie szkodliwe i uboczne; Ołów-działanie szkodliwe i uboczne; Choroby, modele na zwierzętach;


73/129

Sygnatura: 24132

Obraz morfologiczny komórek Purkinjego i naczyń włosowatych kory móżdżku szczura ze szczególnym uwzględnieniem ich ultrastruktury w przebiegu długotrwałego stosowania walproinianu : rozprawa habilitacyjna / Maria E. Sobaniec-Łotowska ; Akademia Medyczna w Białymstoku.
Białystok : AM, 1997 - 117 s. : il., tab., streszcz. ; 24 cm
(Białostocka Biblioteka Padaczki
; t.3)
ISBN 83-86796-04-9
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Patologia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Móżdżek, kora-patomorfologia; Komórki Purkyniego-patomorfologia; Naczynia włosowate-patomorfologia; Choroby, modele na zwierzętach;


74/129

Sygnatura: 24643

Wpływ stresu oksydacyjnego na receptory insulinowe perfundowanej wątroby szczura z cukrzycą doswiadczalną : rozprawa habilitacyjna / Henryk Witmanowski ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : AM, 1997 - 102 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 266 poz. ; 29 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Fizjologia; Medycyna doświadczalna; Receptory insuliny-wpływ czynników chemicznych; Cukrzyca; Choroby, modele na zwierzętach;


75/129

Sygnatura: 24638

Badania nad neuroprotekcją w ostrym doświadczalnym urazie rdzenia kręgowego : rozprawa habilitacyjna / Marek Harat ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego .
Łódź : WAM, 1996 - 122 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 203 poz. ; 24 cm
(Biuletyn 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy ; Suplement 3)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Ortopedia. Traumatologia; Neurologia. Neurochirurgia;
Słowa kluczowe: Medycyna doświadczalna; Rdzeń kręgowy, urazy; Choroby, modele na zwierzętach;


76/129

Sygnatura: 24598

Udział tyreoliberyny (TRH) w mechanizmach uwalniania wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórzowo - przysadkowego u szczura : praca habilitacyjna / Joanna Ciosek ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1998 - 189 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. s.149-184 ; 25 cm
ISBN 83-86677-17-1
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Biochemia; Fizjologia; Układ podwzgórzowo - przysadkowy-biosynteza; Choroby, modele na zwierzętach;


77/129

Sygnatura: 25349

Wpływ przewlekłego zapalenia trzustki na proces karcynogenezy w badaniach doświadczalnych u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Wiktor Bednarz ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1998 - 79 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 176 poz. ; 21 cm
(Academia Medica Wratislaviensis)
ISBN 83-7055-083-5
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna; Onkologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Trzustka, zapalenie; Trzustka, nowotwory;


78/129

Sygnatura: 25131

Wpływ kwasu tiaprofenowego i fosfatydylocholiny sojowej na zapobieganie powstawaniu zrostów otrzewnowych u szczurów, wykazany na podstawie zawartości w zrostach glicyny znakowanej trytem [2-3H] : rozprawa habilitacyjna / Krystyna Sosada ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1998 - 147 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 257 poz., : 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Chirurgia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Zrosty; Otrzewna-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach; Fosfolipidy;


79/129

Sygnatura: 27676

Wpływ wybranych antagonistów i nieswoistych agonistów receptora estragonowego na przemianę cholesterolu do kwasów żółciowych u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Bogusław Czerny ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 2004 - 108 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 201 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
, supl. 94 ; ISSN 1427-4930)
ISBN 83-89318-27-X
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Ginekologia. Położnictwo; Biochemia;
Słowa kluczowe: Jajniki, wycięcie; Kwasy i sole żółcowe-metabolizm; Choroby, modele na zwierzętach;


80/129

Sygnatura: 27637

Ośrodkowa regulacja krążenia we wstrząsie krwtocznym u szczura - rola układu histaminergicznego : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Jochem ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2004 - 97 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 226 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis
, supl. ; ISSN 0208-5607)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Neurologia. Neurochirurgia; Anestezjologia. Reanimatologia;
Słowa kluczowe: Wstrząs krwotoczny; Choroby, modele na zwierzętach; Układ nerwowy ośrodkowy;


81/129

Sygnatura: 27766

Hamowanie wzrostu ludzkiego mięsaka kostnopochodnego przez JV-1-38-antagonistyczny analog hormonu uwalniającego hormon wzrostu; wpływ insulinopodobnych czynników wzrostu na rozwój tego nowotworu : rozprawa habilitacyjna / Ryszard Braczkowski ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2005 - 108 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 299 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silensiensis ; supl. 89, ISSN 0208-5607)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Onkologia;
Słowa kluczowe: Mięsak kościopochodny-wpływ czynnikow chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach;


82/129

Sygnatura: 27816

Doświadczalne i kliniczne badania nad procesami towarzyszącymi implantacji przeszczepów naczyniowych w środowisku jałowym i zakażonym : rozprawa habilitacyjna / Marcin Gabriel ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : AM, 2004 - 202 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 551 poz. ; 24 cm
ISBN 83-88732-93-5
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Naczynia krwionośne-przeszczepianie; Choroby, modele na zwierzętach;


83/129

Sygnatura: 25254

Badanie wpływu ośrodkowego podania morfiny na stężenie kortykosteronu i interleukiny-6 (IL-6) w surowicy krwi oraz ekspresje mRNA dla: IL-6, IL-6R w mózgu, przysadce i nadnerczach w przewlekłym stanie zapalnym u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Barbara Zubelewicz-Szkodzińska ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1998 - 117 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 319 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Immunologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Układ immunologiczny-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach; Morfina-farmakodynamika;


84/129

Sygnatura: 0519

Steroidogeneza w komórkach nabłonkowych najądrza szczura : rozprawa habilitacyjna / Barbara Wiszniewska ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 1998 - 66 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 261 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
, ISSN 1427-4930 ; supl. 40)
ISBN 83-86342-4
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna; Urologia; Najądrze-ultrastruktura; Sterydy-biosynteza; Choroby, modele na zwierzętach;


85/129

Sygnatura: 0519

Lokalizacja zmian w wątrobie szczura wywołanych przez toksyny muchomora sromotnikowego : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Borowiak ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 1999 - 80 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 107 poz. ; 20 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
; supl. 48)
ISBN 83-86342-55-X
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Toksykologia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Wątroba-toksykologia; Grzyby kapeluszowe, zatrucia; Choroby, modele na zwierzętach;


86/129

Sygnatura: 27766

Hamowanie wzrostu ludzkiego mięsaka kostnopochodnego przez JV-1-38-antagonistyczny analog hormonu uwalniającego hormon wzrostu; wpływ insulinopodobnych czynników wzrostu na rozwój tego nowotworu : rozprawa habilitacyjna / Ryszard Braczkowski ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2005 - 108 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 299 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silensiensis ; supl. 89, ISSN 0208-5607)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Onkologia;
Słowa kluczowe: Mięsak kościopochodny-wpływ czynnikow chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach;


87/129

Sygnatura: 12019

Badania nad wpływem promieniowania mikrofalowego na rozwój zarodka kurzego : praca doktorska / Jerzy Stelmachów ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : [b.n.], 1972 - 53 k. : il., bibliogr. 87 poz., maszyn. powiel. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.med. Jerzy Higier
Recenzent: prof.dr hab.med. Jerzy Pertyński
UKD/TSKD: Anatomia patologiczna; Prace doktorskie; Ginekologia. Położnictwo;
Słowa kluczowe: Zarodek-wpływ promieniowania; Choroby, modele na zwierzętach;


88/129

Sygnatura: 12014

Badania cytologiczne w ocenie błony śluzowej nosa szczurów we wczesnym okresie zatrucia iperytem siarkowym, z uwzględnieniem obrazu histologicznego : praca doktorska / Aleksander Ligęziński ; 2 Centralny Szpital Kliniczny Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : [b.n.], 1970 - 48 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz. : 24 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Henryk Czarnecki
UKD/TSKD: Otorynolaryngologia; Prace doktorskie; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Cytologia; Nos, błona śluzowa; Zatrucia; Choroby, modele na zwierzętach; Histologia;


89/129

Sygnatura: 27871

Protekcyjna funkcja najądrza wobec plemnikow : rozprawa habilitacyjna / Mariola Marchlewicz ; Pomorska Akademia Medyczna.
Szczecin : PAM, 2004 - 128 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 86 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
supl. 96 ISSN 1427-4930)
ISBN 83-89318-32-6
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Urologia;
Słowa kluczowe: Najądrze-wpływ czynników chemicznych; Ołów-dzialanie szkodliwe i uboczne; Choroby, modele na zwierzętach;


90/129

Sygnatura: 25380

Badania nad mechanizmami translokacji bakterii jelitowych u szczura białego wywoływanej wybranymi czynnikami agresywnymi : rozprawa habilitacyjna / Dionizy Bilski ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1998 - 126 s. il., tab., streszcz., bibliogr. 226 poz. ; 21 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna; Ratownictwo. Intensywna terapia; Choroby, modele na zwierzętach; Stres-działanie szkodliwe i uboczne; Jelita-mikrobiologia;


91/129

Sygnatura: 21429

Wpływ operacji naprawczych wargi górnej i podniebienia na wzrost szczęki : badania doświadczalne na psach : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Zieliński ; Wojskowa Akademia Medyczna.
Łódź : WAM, 1991 - 103 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 134 poz. ; 23 cm
UKD/TSKD: Stomatologia. Chirurgia; Prace habilitacyjne; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Wargi-chirurgia; Podniebienie-chirurgia;


92/129

Sygnatura: 13423 * 18389

Ocena angiograficzna w doświadczalnym zaopatrywaniu klejem tkankowym uszkodzeń narządów miąższowych i naczyń : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Mastalerski ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : IKP WAM, 1973 - 40 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 80 poz. ; 30 cm
Recenzent: prof.dr hab.med. Leszek Zgliczyński
UKD/TSKD: Angiologia; Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Angiografia; Kleje tkankowe; Choroby, modele na zwierzętach;


93/129

Sygnatura: 047

Kinetyka podstawowych parametrów biochemicznych u biorców poddanych zabiegom przeszczepienia szpiku - aspekty kliniczne i doświadczalne : rozprawa habilitacyjna / Mariusz Z. Ratajczak ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CSK WAM, 1989 - 222 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 247 poz. ; 25 cm
(Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej, suplement II, zeszyt 85)
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Henryk Tchórzewski
UKD/TSKD: Biochemia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Szpik kostny-przeszczepianie; Choroby, modele na zwierzętach;


94/129

Sygnatura: 12961

Wpływ wczesnego zablokowania korzeni rdzeniowych na przebieg odnowy czynności uszkodzenia rdzenia królika : rozprawa habilitacyjna / Stanisław Rudnicki ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : b.n, 1973 - 47 k. : il., streszcz., bibliogr. [43] poz. ; 30 cm
Recenzent: prof.dr hab.med. Jerzy Chorobski
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Rdzeń kręgowy, urazy;


95/129

Sygnatura: 20610

Porównawcze badania anatomiczne unaczynienia dziąsła prawidłowego człowieka i kota oraz w zapalnych chorobach przyzębia u człowieka : rozprawa habiltacyjna / Bolesława Arabska-Przedpełska ; Akademia Medyczna w Łodzi.
Łódź : AM, 1987 - 87 k. : il., tab. streszcz., bibliogr. 58 poz. ; 30 cm.
UKD/TSKD: Stomatologia. Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Dziąsła-ukrwienie-anatomia i histologia; Przyzębie, zapalenie; Choroby, modele na zwierzętach;


96/129

Sygnatura: 8051 * 8052

Badanie histochemiczne nad aktywnością niektórych enzymów w prawidłowej i uszkodzonej gonadzie męskiej szczura białego /wpływ furadantany, promieniowania rtg i mikrofal : praca wykonana na stopień docenta / Leszek Cieciura ; Wojskowa Akademia Medyczna.
Łódź : WAM, 1964 - 88 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 223 poz. ; 28 cm
UKD/TSKD: Histopatologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Gruczoły płciowe-wpływ czynników chmicznych; Enzymy, aktywacja;


97/129

Sygnatura: 0183

Mechanizmy kontrolujące funkcję hormonalną ciałka żółtego świni : rozprawa habilitacyjna / Ewa Gregoraszczuk ; Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.
Warszawa : PTE, 1990 - 83 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 153 poz. ; 24 cm
(Endokrynologia Polska
/ Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, supl. do z. 6/1990, t. 41)
UKD/TSKD: Endokrynologia; Prace habilitacyjne; Choroby, modele na zwierzętach; Hormony ciałka żółtego;


98/129

Sygnatura: 19698

Zaburzenia metabolizmu glukozy w energetycznie wyrównanym niedotlenieniu mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna / Krystyna Domańska-Janik ; Zakład Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Naukowej.
Warszawa : PAN, 1985 - 152 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 171 poz. ; 21 cm.
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Medycyna doświadczalna; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Metabolizm energetyczny; Mózg, niedotlenienie;


99/129

Sygnatura: 21755

Morfologia istoty białej mózgu starzejacego się szczura : rozprawa habilitacyjna / Antoni Godlewski ; Akademia Medyczna w Poznaniu.
Poznań : AM, 1990 - 82 s. : il., tab., streszcz. ; 24 cm.
UKD/TSKD: Neurologia. Neurochirurgia; Gerontologia. Geriatria; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Mózg, istota biała-anatomia i histologia; Starzenie się;


100/129

Sygnatura: 0519

Lokalizacja zmian w wątrobie szczura wywołanych przez toksyny muchomora sromotnikowego : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Borowiak ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 1999 - 80 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 107 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
, ISSN 1427-4930 ; supl. 48)
ISBN 83-86342-51-X
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Toksykologia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Grzyby kapeluszowe, zatrucia;


101/129

Sygnatura: 0519

Molekularne mechanizmy nefroprotekcyjnego działania enalaprilu w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Ciechanowicz ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 1999 - 93 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 215 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
, ISSN 1427-4930 ; supl. 52)
ISBN 83-86342-57-9
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Nefrologia; Medycyna doświadczalna; Nerki, niewydolność przewlekła-leczenie; Choroby, modele na zwierzętach;


102/129

Sygnatura: 0519

Wpływ mleka i jego składników na kumulację i metabolizm związków fluoru u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Anna Machoy-Mokrzyńska ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 1999 - 75 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 148 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
, ISSN 1427-4930 ; supl. 49)
ISBN 83-86342-53-6
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Toksykologia; Medycyna doświadczalna; Fluorki, zatrucia; Fluor-metabolizm; Mleko; Choroby, modele na zwierzętach;


103/129

Sygnatura: 26040

Zmiany aktywności układu neuropeptydu w mózgu szczurów wywołane podawaniem typowych lub atypowych leków antypsychotycznych : rozprawa habilitacyjna / Ewa Obuchowicz ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2000 - 109 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. s.62-76 ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
ISBN 83-87114-28-6
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Farmacja. Farmakologia; Neurologia. Neurochirurgia;
Słowa kluczowe: Środki działające na układ nerwowy; Choroby, modele na zwierzętach;


104/129

Sygnatura: 25874

Ocena wartości zespoleń jelitowych w badaniach doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Rudnicki ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 2000 - 125 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 220 poz. ; 21 cm
(Academia Medica Wratislaviensis
; 1/2000)
ISBN 83-7055-028-2
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Chirurgia; Gastroenterologia; Jelito cienkie-chirurgia; Zespolenia chirurgiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


105/129

Sygnatura: 25948

Udział leukocytów w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej : rozprawa habilitacyjna / Jan Skóra ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 2000 - 111 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 236 poz. ; 21 cm
(Academia Medica Wratislaviensis
; 2/2000)
ISBN 83-7055-036-3
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Chirurgia; Medycyna doświadczalna; Naczynia krwionośne, protezy; Leukocyty; Choroby, modele na zwierzętach;


106/129

Sygnatura: 26199

Wpływ pentoksyfiliny na przebieg doświadczalnej ostrej niewydolności nerek : rozprawa habilitacyjna / Antoni Wystrychowski ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2000 - 499 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 216 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
ISBN 83-87114-68-5
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Nefrologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Nerki, niewydolność ostra;


107/129

Sygnatura: 26542

Angiogeneza w ośrodkowym układzie nerwowym po krwotoku podpajęczynówkowym u szczurów : rozprawa habilitacyjna / Jadwiga Jośko ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach .
Katowice : ŚAM, 2001 - 134 s. : il., tab., streszcz., bibiogr. 234 poz. ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
ISBN 83-88895-35-4
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Neurologia. Neurochirurgia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Krwotoki podpajęczynówkowe; Naczynia krwionośne, tworzenie; Choroby, modele na zwierzętach;


108/129

Sygnatura: 26949

Doświadczalny uraz rdzenia kręgowego w ocenie neuropatologicznej i w porównaniu z obrazowaniem zmian dyfuzji wody techniką magnetycznego rezonansu jądrowego : rozprawa habilitacyjna / Dariusz Adamek ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
Kraków : UJ, 2002 - 120 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 266 poz. ; 24 cm
ISBN 83-908748-6-5
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Neurologia. Neurochirurgia; Radiologia;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Rdzeń kręgowy, urazy; Rezonans jądrowy magnetyczny;


109/129

Sygnatura: 18409

Badania nad metabolizmem mukopolisacharydów tkanki łącznej w doświadczalnym zapaleniu stawów u szczurów, wywołanym adiuwantem Freunda : rozprawa habilitacyjna / Jan Gietka ; Instytut Kształcenia Podyplomowego WAM.
Warszawa : IKP WAM, 1969 - 64 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 118 poz. ; 21 cm
UKD/TSKD: Interna; Prace habilitacyjne; Choroby przemiany materii;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Adiuwant Freunda; Stawy, zapalenie; Tkanka łączna-metabolizm;


110/129

Sygnatura: 18401

Badania doświadczalne nad wpływem dwuetyloamidu kwasu lizergowego /LSD/ na narządy wewnętrzne świnki morskiej i hodowlę tkankową : rozprawa habilitacyjna / Michał Górski ; Szpital Wojskowy w Lublinie.
Warszawa : IKP WAM, 1972 - 95 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 147 poz. ; 30 cm
Recenzent: prof.dr hab.med. Maria Kobuszewska-Feryna
UKD/TSKD: Medycyna doświadczalna; Toksykologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Hodowle tkankowe; Choroby, modele na zwierzętach; Kwas lizergowy-toksykologia;


111/129

Sygnatura: 18402

Badania doświadczalne i kliniczne nad ubocznym działaniem anestezji ketaminą u oparzonych : rozprawa habilitacyjna / Maria Szymańska-Kowalska ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Warszawa : CKP WAM, 1974 - 96 k. [nlb. 27] : il., tab., streszcz., bibliogr. 256 poz. ; 30 cm
Recenzent: płk prof.dr hab. Teofan Domżał
UKD/TSKD: Anestezjologia. Reanimatologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Oparzenia; Choroby, modele na zwierzętach; Ketamina-działanie szkodliwe i uboczne;


112/129

Sygnatura: 12957 * 20056

Badania porównawcze wpływu prostagladyny E1 /PGE/ na aktywność skurczoną mięśnia macicy ludzkiej i króliczej, oraz modyfikacja efektów skurczonych wywołanych przez katecholaminy i acetylocholinę : rozprawa habilitacyjna / Edmund Midak.
Warszawa : b.n, 1973 - 77 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 94 poz. ; 30 cm
Recenzent: płk prof.dr hab.n.med Jerzy Higier
UKD/TSKD: Ginekologia. Położnictwo; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Macica, skurcze-wpływ środków chemicznych; Prostaglandyny;


113/129

Sygnatura: 20119

Badania nad interakcją prostagladyny E1 i serotoniny w zakresie ich wpływu na wymianę krew-tkanka w płucach szczura : rozprawa habilitacyjna / Franciszek Rogowski ; Akademia Medyczna w Białymstoku.
Białystok : AM, 1986 - 170 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 332 poz. ; 21 cm.
UKD/TSKD: Medycyna doświadczalna; Prace habilitacyjne; Choroby narządu oddechowego;
Słowa kluczowe: Płuca-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach;


114/129

Sygnatura: 26621

Przewlekła dializa otrzewnowa u szczura jako model do badania biozgodności płynów dializacyjnych : rozprawa habilitacyjna / Katarzyna Wieczorowska-Tobis ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : AM, 2001 - 115 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 286 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Nefrologia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Dializa otrzewnowa-działanie szkodliwe i uboczne; Choroby, modele na zwierzętach;


115/129

Sygnatura: 27267

Rola naczynioruchowego peptydu jelitowego (VIP) i peptydu aktywującego cyklazę adenylową przysadki (PACAP) w mechanizmie wydzielania progesteronu u szczura : rozprawa habilitacyjna / Elżbieta Wasilewska-Dziubińska ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Warszawa : CMKP, 2002 - 117 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 289 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Endokrynologia; Ginekologia. Położnictwo;
Słowa kluczowe: Peptydy; Progesteron-biosynteza; Choroby, modele na zwierzętach;


116/129

Sygnatura: 27335

Zwieracz zewnętrzny cewki moczowej w roli zwieracza odbytu, po cystektomii z wytworzeniem pęcherza odbytniczego w doświadczeniu na świniach : rozprawa habilitacyjna / Marek Wyczółkowski ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum.
Kraków : UJ, 2004 - 71 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 208 poz. ; 30 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Chirurgia; Nefrologia;
Słowa kluczowe: Odbyt-protezy; Choroby, modele na zwierzętach; Układ moczowo-płciowy-chirurgia;


117/129

Sygnatura: 28094

Efekty metaboliczne związane z przemianami węglowodanów u szczurów poddanych długotrwałemu działaniu stałych pól elektrycznych o natężeniach generowanych przez linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego : rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Cieślar ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2005 - 333 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 449 poz. ; 24 cm
(Rozprawy habilitacyjne - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach ; Nr 17 \2005)
ISBN 83-88895-88-5
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby przemiany materii;
Słowa kluczowe: Węglowodany; Elektromagnetyzm-działanie szkodliwe i uboczne; Choroby, modele na zwierzętach; Metabolizm;


118/129

Sygnatura: 12259

Ocena zmian potencjału krzepnięcia krwi określanego metodą tromboplastografii w przebiegu doświadczalnego wstrząsu endotoksycznego u psów po podaniu trasylolu : praca doktorska / Jerzy Pelasa ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : [b.w.], 1973 - 42 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., maszyn. powiel.; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Władysław Zagórski
Recenzent: prof.dr hab.n.med. Jan Ryżewski
UKD/TSKD: Hematologia; Chirurgia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Krzepnięcie krwi; Trasylol; Tromboelastrografia;


119/129

Sygnatura: 12697 * 28630

Zmiany morfologiczne w nabłonku błony śluzowej jajowodów samic szczura białego rasy Wistax żywionych dietą bez witaminy A : praca doktorska / Andrzej Raczyński.
Gdańsk : [b.w.], 1973 - 35 k. : 33 il., tab., bibliogr. 108 poz., maszyn. powiel. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Jerzy Higier
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Henryk Zarzycki
UKD/TSKD: Ginekologia. Położnictwo; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Jajowody; Błona śluzowa - patomorfologia; Witamina A, niedobór;


120/129

Sygnatura: 12694 * 12956

Bezpośrednie pokrywanie miazgi zęba kością liofilizowaną, u zwierząt doświadczalnych w celu zachowania żywotności miazgi i jej czynności biologicznych : praca doktorska / Jan Mazurkiewicz ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : [b.n.], 1973 - 38 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn. powiel. ; 30 cm
Promotor: doc.dr hab.med. Andrzej Obersztyn
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Stanisław Barański
UKD/TSKD: Stomatologia. Chirurgia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Zęby, choroby; Miazga zębowa; Choroby, modele na zwierzętach;


121/129

Sygnatura: 13944

Badania doświadczalne nad przeciwzrostowym działaniem hydrokortyzmu i dekstranu niskocząsteczkowego u szczurów : praca doktorska / Zdzisław Daciewicz ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1972 - 46 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 70 poz., maszyn. powiel. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Władysław Zagórski
Recenzent: płk doc.dr hab.med. Tadeusz Orłowski
UKD/TSKD: Anatomia patologiczna; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Dekstran-stosowanie lecznicze; Hydrokortyzon-stosowanie lecznicze;


122/129

Sygnatura: 13949

Wpływ promieniowania mikrofalowego na gojenie złamanie kości u szczurów w warunkach doświadczalnych : praca doktorska / Witold Kulczyński ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Gdańsk : CKP WAM, 1975 - 32 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 95 poz., maszyn. powiel. ; 29 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Donat Tylman
Recenzent: prof.dr hab.n.med. Marian Garlicki
UKD/TSKD: Ortopedia. Traumatologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Kości - urazy; Choroby, modele na zwierzętach; Mikrofale - stosowanie lecznicze;


123/129

Sygnatura: 14106

Głębokość oparzenia termicznego skóry szczura w zależności od temperatury, czasu ekspozycji i warstwy osłaniającej : praca doktorska / Stanisław Sakiel ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1975 - 66 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 54 poz., maszyn. powiel. ; 30 cm.
Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Tadeusz Orłowski
Recenzent: prof.dr hab.n.med Wiktor Bron
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace doktorskie; Chirurgia plastyczna;
Słowa kluczowe: Choroby, modele na zwierzętach; Oparzenia - chirurgia;


124/129

Sygnatura: 14107

Wpływ sympatektomii na przebieg doświadczalnego zapalenia stawów : praca doktorska / Stanisław Szymański ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1975 - [7],50 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 85 poz., maszyn. powiel. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Franciszek Smolarek
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Edward Waniewsk
UKD/TSKD: Ortopedia. Traumatologia; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Stawy, zapalenie; Sympatektomia; Choroby, modele na zwierzętach;


125/129

Sygnatura: 27915

Gojenie się rany królików napromieniowanych dawką 250 R i 500 R : praca doktorska / Henryk Kłosowski ; WAM.
Łódź : [nakł.autora], 1974 - 51 k. : 15 k. il., tab., strezszcz., bibliogr. 120 poz. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.n.med Tadeusz Orłowski
UKD/TSKD: Urologia; Onkologia; Prace doktorskie; Rany, gojenie się - wpływ promieniowania; Choroby, modele na zwierzętach;


126/129

Sygnatura: 28880

Rola endogennego tlenku azotu w patogenezie eksperymentalnego zespołu wątrobowo - nerkowego : praca doktorska / Marek Saracyn ; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Warszawa : WIM, 2008 - 84 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 111 poz. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Zofia Wańkowicz
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Nefrologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy; Choroby, modele na zwierzętach;


127/129

Sygnatura: 28670

Wpływ diheksyweryny na czynność szyjki macicy w porodzie u pierwiastek oraz jej miotropowe, antycholinergiczne i ganglioplegiczne własności w badaniach doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna / Witold Zapędowski ; 2 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : 2 CSzK WAM, 1965 - 31 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 80 poz. ; 30 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Ginekologia. Położnictwo;
Słowa kluczowe: Poród naturalny-wpływ czynników chemicznych; Choroby, modele na zwierzętach;


128/129

Sygnatura: 28655

Wpływ wibracji na przepuszczalność bariery łożyskowej dla 131 J-albuminy : praca doktorska / Czesław Głowacki ; Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
Warszawa : WIML, - 39 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 90 poz. ; 30 cm
Promotor: doc.dr med. Jerzy Higier
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Ginekologia. Położnictwo;
Słowa kluczowe: Łożysko; Przepuszczalność; Drgania; Choroby, modele na zwierzętach;


129/129

Sygnatura: 29100

Wpływ antyoksydantów na wybrane wskaźniki biochemiczne oraz na obraz morfologiczny narządów szczura intoksykowanych fluorkiem sodu : rozprawa habilitacyjna : nr. 15/2009 / Barbara Stawiarska-Pięta ; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Katowice : ŚUM, 2009 - 243 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 438 poz. ; 24 cm
ISBN 978-7509-124-3
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Biochemia; Medycyna doświadczalna;
Słowa kluczowe: Antyoksydanty; Choroby, modele na zwierzętach;

Nowe wyszukiwanie

Wojskowy Instytut Medyczny