Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CHOROBY WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁC
Liczba odnalezionych rekordów: 105


1/105

Sygnatura: 13197

Hypersplenismus und Milzstruktur : fermenthistochemische und biometrische ntersuchungen an menschlichen milzen / Hans Jochen Stutte.
Stuttgart : Georg Thieme Verl., 1974 - VIII, 55 s. : il., wykr. ; 20 cm
(Normale und Pathologische Anatomie : Monographien in zwangloser Fogle ; H.28)
ISBN 3-13-122801-6
UKD/TSKD: Anatomia patologiczna; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby;


2/105

Sygnatura: 19325

Nonsurgical biliary drainage / ed. M.Classen [et al.].
Berlin : Springer-Verl., 1984 - 127 s. : ryc., tabl. ; 25 cm
ISBN 3-540-11786
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Cholestaza; Drenaż - metody;


3/105

Sygnatura: 22223 * 22224

Guzy nowotworowe wątroby / pod red. Jerzego A. Polańskiego.
Warszawa : Sanmedia, 1993 - 153 s. : fot., ryc. ; 18 cm
ISBN 83-85499-09-1
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Onkologia;
Słowa kluczowe: Wątroba, nowotwory;


4/105

Sygnatura: 22442

Choroby wątroby i dróg żółciowych u dzieci / pod red. Jerzego Socha.
Warszawa : Wydawn. Lekarskie PZWL, 1994 - 294 s. : ryc., tabl. ; 24 cm
ISBN 83-200-1793-9
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Pediatria;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Pediatria; Drogi żółciowe, choroby;


5/105

Sygnatura: 21919/o
[007]

Handbook of Drug Therapy in Liver and Kidney Disease / ed. Robert W. Schrier [et al.].
Boston [etc.] : Little, Brown and Company, 1991 - XI, 388 s. ; 21 cm
ISBN 0-316-77485-5
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Nefrologia;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Nerki, choroby; Leczenie farmakologiczne;


6/105

Sygnatura: 22632

Zarys gastroenterologii i hepatologii / pod red. Jana Dzieniszewskiego i Zbigniewa Knapika.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1994 - 483 s. : tabl. ; 21 cm
ISBN 83-200-1817-X
UKD/TSKD: Gastroenterologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Przewód pokarmowy, choroby; Wątroba, choroby; Trzustka, choroby; Drogi żółciowe, choroby;


7/105

Sygnatura: 22655 * 22656 * 22995 * 22996 * 22997 * 23006

Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami pielęgniarstwa / pod red. Marka Tuszewskiego.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1995 - 410 s. : ryc., tabl. ; 21 cm
ISBN 83-200-1834-X
UKD/TSKD: Chirurgia; Gastroenterologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Układ trawienny - chirurgia; Chirurgia; Pielęgniarstwo;


8/105

Sygnatura: 23119

Resekcja wątroby / pod red. Marka Krawczyka ; Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny.
Warszawa : FPPC, 1995 - 172 s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 24 cm
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
; t.4)
ISBN 83-901513-4-2
UKD/TSKD: Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Chirurgia operacyjna; Wątroba, wycięcie;


9/105

Sygnatura: 20856

Kliniczna przydatność wątrobowego klirensu osocza z 99m Tc-Hepidy w wykrywaniu i ocenie stopnia uszkodzenia wątroby / Michał Studniarek .
Łódź : Inst.Med.Pracy, 1988 - 120 s. : tab. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Medycyna nuklearna. Izotopy;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Medycyna nuklearna; Osocze krwi;


10/105

Sygnatura: 23610 * 23612 * 25024

Leczenie chorób wątroby / Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk ; [współaut. Wojciech Polak].
Wrocław : Wydawnictwo "Volumed", 1996 - 382 s. : rys., wykr. ; 22 cm
ISBN 83-85564-31-4
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Podręczniki;


11/105

Sygnatura: 24149

Liver biopsy interpretation / ed. Peter J. Scheuer, Jay H. Lefkowitch, with a Foreword by Professor Dame Sheila Sherlock.
London : W.B. Saunders, 1994 - 315 s. : il., tab. ; 28 cm
(Major problems in pathology
; vol.31 in the series)
ISBN 0-7020-1594-6
UKD/TSKD: Patologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Biopsja-metody; Wątroba, choroby;


12/105

Sygnatura: 24472/P

Chirurgia dróg żółciowych / Jhon L. Cameron, wyd. polskie pod red. Tadeusza Popieli.
Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 1997 - 215 s. : ryc. ; 30 cm
(Atlas techniki operacyjnej
, 83-86657-12-X)
ISBN 83-86657-11-1
UKD/TSKD: Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Atlasy;
Słowa kluczowe: Chirurgia operacyjna-atlasy; Drogi żółciowe-atlasy;


13/105

Sygnatura: 24072/P

Chirurgia wątroby / Christoph E. Broelsch, wyd. polskie 1 pod red. Marka Krawczyka.
Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 1997 - 225 s. : il. ; 30 cm
(Atlas techniki operacyjnej
, ISBN 83-86657-12-X)
ISBN 83-86657-23-5
UKD/TSKD: Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Atlasy; Wątroba-chirurgia;


14/105

Sygnatura: 24612

Przeszczep wątroby : wybrane zagadnienia / Piotr Kaliciński
Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997 - 138 s. : il., tab. ; 24 cm
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
; t.8)
ISBN 83-906412-3-2
UKD/TSKD: Transplantologia. Transfuzjologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Przeszczepianie; Wątroba, choroby;


15/105

Sygnatura: 24721 * 24801/o * 25162
[031]

Zapalenie wątroby : diagnostyka, terapia i zapobieganie u chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami wątroby w praktyce / Klaus-Peter Maier
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998 - [9],274 s. : il., tab. ; 24 cm
ISBN 83-200-2155-3
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie;


16/105

Sygnatura: 14602/P * 27472

Zapalenie wątroby a zakażenie HIV / pod red. Stefana Maussa, Jurgena K. Rockstroha, Hansa Jagera ; wyd. 1 pol. pod red. Krzysztofa Simona.
Warszawa : Urban & Partner, 2004 - XII,183 s. : 64 il., 34 tab. ; 24 cm
ISBN 83-89581-30-2
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie;


17/105

Sygnatura: 24926 * 25029

Choroby wątroby i dróg żółciowych / pod red. Ryszarda Brzozowskiego. - Wyd. 3 popr. i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998 - 537 s. : ryc., tab. ; 24 cm
ISBN 83-200-2166-9
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Drogi żółciowe, choroby;


18/105

Sygnatura: 19027 * 19028

Chirurgia dróg żółciowych / pod red. Józefa Kubiaka.
Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lek., 1985 - [4], 240 s. : il., tab. ; 20 cm
(Biblioteka Chirurga i Anestezjologa
, ISSN 0137-4974 ; 19)
ISBN 83-200-0854-9
UKD/TSKD: Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Drogi żółciowe - chirurgia;


19/105

Sygnatura: 19051

Żywienie w chorobach wątroby / Tomasz Krygier, Zofia Zawistowska - Wyd. 3.
Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lek., 1984 - 135 s. : il., tab. ; 20 cm
ISBN 83-200-0220-6
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Dietetyka. Żywienie;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Dietetyka;


20/105

Sygnatura: 18473

Matematiceskoe modenirovanie virusnogo gepatita
Moskva : Nauka, 1981 - 350 s.
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Matematyka; Choroby zakaźne;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Matematyka;


21/105

Sygnatura: 18135

Kletocnaja i sybkletocnaja eksperimental'naja patologija peceni
Ryga : Zinatne, 1982 - 139 s. : 10 ryc., tab. ; 20 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Choroby wewnętrzne;


22/105

Sygnatura: 18135

Kletocnaja i sybkletocnaja eksperimental'naja patologija peceni
Ryga : Zinatne, 1982 - 139 s. : 10 ryc., tab. ; 20 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Choroby wewnętrzne;


23/105

Sygnatura: 25541

Wirusowe zapalenia wątroby / Jacek Juszczyk
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1999 - 350 s. : il., tab. ; 21 cm
ISBN 83-200-2322-X
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Choroby zakaźne;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie wirusowe;


24/105

Sygnatura: 26299/o
[027]

Atlas of clinical oncology: hepatobiliary cancer / ed. Leslie H. Blumgart [et al.].
Hamilton, Ontario : B.C. Decker Inc., 2001 - 304 s. : ryc., tabl. ; 28 cm
ISBN 1-55009-132-8
UKD/TSKD: Onkologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Atlasy; Drogi żółciowe, nowotwory; Wątroba, nowotwory;


25/105

Sygnatura: 19217

Hepatitis A / ed. Robert J. Gerety. - Wyd. 13.
Orlando : Academic Press, 1984 - 282 s. : ryc., tab. ; 24 cm
ISBN 0-12-280670-0
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Wątroba, zapalenie typu A;


26/105

Sygnatura: 19181

Hepatitis B : the Virus, the Disease and the Vaccine / ed. Irving Millman [et al.].
London : Plenum Press, 1984 - XI,251 s. : il., tab. ; 25 cm
ISBN 0-306-41723-5
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Wątroba, zapalenie typu B; Wątroba, zapalenie wirusowe;


27/105

Sygnatura: 26597/o
[027]

Atlas of clinical oncology : hepatobiliary cancer / Leslie H. Blumgart, Yuman Fong, William R. Jarnagin.
Hamilton : B.C. Decker Inc, 2001 - 304 s. : il., tab. ; 28 cm
ISBN 1-55009-132-8
UKD/TSKD: Onkologia; Atlasy; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, nowotwory; Drogi żółciowe, nowotwory;


28/105

Sygnatura: 26568/o
[036]

Pathology of the liver / ed. R. N. M. MacSween [et al.]. - Wyd. 4.
London : Churchill Livingstone, 2002 - 982 s. : il., tab. ; 28 cm
ISBN 0-443-06181-5
UKD/TSKD: Patologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Wątroba - patomorfologia; Wątroba - fizjopatologia;


29/105

Sygnatura: 18528 * 18529 * 18530 * 18531

Choroby wątroby i dróg żółciowych / Ryszard Brzozowski.
Warszawa : PZWL, 1983 - 599 s.
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;


30/105

Sygnatura: 27065

Nowotwory przewodu pokarmowego / pod red. Marka Krawczyka.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001 - 413, [4] s. : il., tab. ; 20 cm
(Biblioteka Chirurga i Anestezjologa
; 46)
ISBN 83-200-2442-0
UKD/TSKD: Onkologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Przewód pokarmowy, nowotwory; Radioterapia; Nowotwory - chirurgia; Nowotwory - patomorfologia; Leczenie paliatywne;


31/105

Sygnatura: 16254

A colour atlas of liver disease / Dame Sheila Sherlock, Jhon A. Summerfield
London : Wolfe Medical Publications, 1979 - [3], 272 s. : il. ; 27 cm
ISBN 0-7234-0407-0
UKD/TSKD: Atlasy; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby;


32/105

Sygnatura: 27106

Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-układowe : nowa możliwość leczenia i zapobiegania krwotokom z żylaków przełyku u chorych z nadciśnieniem wrotnym / Tadeusz Wróblewski
Warszawa : Fundacja Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, 2002 - [5], 87 s. : il., tab. ; 24 cm
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
; t.15)
ISBN 83-917504-1-8
UKD/TSKD: Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba-anatomia; Nadciśnienie wrotne; Krew, badanie chemiczne; Przełyk, żylaki; Przetoka przełykowa;


33/105

Sygnatura: 17897

Choroby trzustki : fizjopatologia żółci i dróg żółciowych : materiały szkoleniowe wydawane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Kadr medycznych pod redakcją dr n.med. Andrzeja Śliwowskiego / oprac. red. Jan Dzieniszewski ; Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. W. Orłowskiego ; CMKP ; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych.
Warszawa : Wydaw."Prasa ZSL", 1981 - [2], 121 s. : il., tab. ; 24 cm
(Problemy Diagnostyki i Terapii
- na okł. podtyt. : ochrona zdrowia w regionie CMKP)
UKD/TSKD: Choroby przemiany materii; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Skrypty;
Słowa kluczowe: Trzustka , choroby; Drogi żółciowe-fizjopatologia; Żółć-fizjopatologia;


34/105

Sygnatura: 16521 * 16522

Zarys chorób wątroby / pod red. Zbigniewa Knapika.
Warszawa : PZWL, 1980 - 334 s. : il., tabl. ; 24 cm
ISBN 83-200-0134-X
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby;


35/105

Sygnatura: 16029

Disorders of the gastrointestinal tract, disorders of the liver, nutritional disorders / ed. Jhon M. Dietschy ; Department of Internal Medicine The University of Texas Health Science Center at Dallas Southwestern Medical School Dallas, Texas.
New York [etc.] : Grune & Stratton, 1976 - XIV,418 s. : il., tab. ; 29 cm
(Science and Practice of Clinical Medicine ; vol.1)
ISBN 0-98089-0716-6
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Układ trawienny, choroby; Odżywianie;


36/105

Sygnatura: 15785

Virus hepatitis and its control / Yvonne E. Cossart ; Consultant Virologist, Public Health Laboratory, Colindale, London.
London : Bailliere Tindall, 1977 - X,[3],294 s. : il., tab., wykr. ; 23 cm
ISBN 0-7020-0651-3
UKD/TSKD: Choroby zakaźne; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Wirusy zapalenia wątroby;


37/105

Sygnatura: 12424 * 12482 * 13599 * 15718

Patomorfologia wątroby / Stefan Kruś
Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lek., 1973 - VIII,307,[1] s. : il. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Wątroba - patomorfologia;


38/105

Sygnatura: 20250 * 20251

Patomorfologia wątroby / Stefan Kruś - Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lek., 1986 - VIII,307,[1] s. : il. ; 24 cm
ISBN 83-200-1093-4
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Wątroba - patomorfologia;


39/105

Sygnatura: 14574 * 14603

Laparoskopia i biopsja wątroby / pod red. Józefa Sowy.
Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lek., 1976 - XII,279,[1] s. : il., tab., wykr. ; 25 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby-leczenie; Biopsja; Laparoskopia;


40/105

Sygnatura: 14005

Wpływ krążenia pozaustrojowego na czynność wątroby / Tadeusz Bross
Wrocław : Ossolineum, 1975 - 75,[1] s. : il., wykr. ; 24 cm
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
; seria B. nr 188)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Krążenie pozaustrojowe;


41/105

Sygnatura: 15326

Żywienie dietetyczne w chorobach wątroby / Tomasz Krygier, Zofia Zawistowska
Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lek., 1977 - 117,[2] s. : il., tab. ; 20 cm
(Zdrowie dla wszystkich)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Dietetyka. Żywienie;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Dieta; Leczenie dietetyczne;


42/105

Sygnatura: 13124

The liver : quantitative aspects of structure and function / ed. G. Paumgartner and R. Preising.
Basel : S.Karger, 1973 - VIII,427 s. : il., wykr. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Wątroba - fizjologia;


43/105

Sygnatura: 13182

The liver and drugs / ed. F. Orlandi, A.M. Jezequel.
London : Academic Press, 1972 - XII,267 s. : il., wykr. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Farmacja. Farmakologia;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Leki, podawanie;


44/105

Sygnatura: 14313

The Liver and its diseases / eds. Fenton Schaffner, Sheila Sherlock, Carroll M. Leevy.
Stuttgart : Georg Thieme Publisher, 1974 - XI,353 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie;


45/105

Sygnatura: 14143

Precis des maladies du foie : du pancreas et des voies billaires / Sous la direction de J. Caroli [et al.].
Paris : Masson et Cie, 1975 - XVI,639,[1] s. : il., 3 tab., wykr. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Trzustka, choroby;


46/105

Sygnatura: 14490

Foie et affections du sang / J. Dieblod, J.P Camilleri
Paris : Masson & Cie, Editeurs, 1974 - X,[1],205 s. : il., tab. ; 24 cm
(Monographies d'histopathologie publiees sous la direction de Jean de Brux)
ISBN 2-225-37422-8
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Hematologia;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Krew, choroby; Histopatologia;


47/105

Sygnatura: 14488

Les cancers primitifs du foie : rapports presentes au XXXXe Congres Francais de Medicine, Dakar, 1-4 decembre 1975 / aut. C. Barret [et al.].
Paris : Masson et Cie, 1976 - [6],214 s. : il., tab. ; 24 cm
ISBN 2-225-43220-1
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Onkologia; Zjazdy. Sympozja;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Wątroba, nowotwory; Zjazdy;


48/105

Sygnatura: 13345

Nuclear hepathology : clinical and physiological aspects of liver disease by radioisotopes / ed. by Mashiro Iio [et al.].
Stuttgart : Georg Tieme Publisher, 1974 - X,164 s. : il., tab. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Medycyna nuklearna. Izotopy;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Izotopy promieniotwórcze;


49/105

Sygnatura: 13407

Aktuelle Hepatologie : Neu Ergebnisse zur pathophysiologie, Atiologie, Morphologie und Therapie Wichtiger Leberkrankheiten / Hrsg. Hans Adolf Kuhn, Heinrich Liehr.
Stuttgart : Georg Tieme Publisher, 1969 - XII,163 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie;


50/105

Sygnatura: 15627

Endoscopic retrograde : pancreatico-cholangiopraphy (ERPC) / H. Anacker, H.D. Weiss, B. Kramann.
Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1977 - VIII,123 s. : 93 il., tab., wykr. ; 24 cm
ISBN 3-540-08008-2
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Trzustka, choroby; Endoskopia; Cholangiografia;


51/105

Sygnatura: 14142

Intrahepatic cholestasis / ed. by P. Gentilini [et al.].
New York : Raven Press, 1975 - XII,187 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - leczenie; Cholestaza; Drogi żółciowe, choroby;


52/105

Sygnatura: 14542

Die kranke Gallenblase / aut. Joachim Meyer-Burg [et al.].
Munchen [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1974 - X,[2],186 s. : il., tab. ; 24 cm
ISBN 3-541-06521-4
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Pęcherzyk żółciowy, choroby;


53/105

Sygnatura: 15591/o
[010]

Beskamennyj cholecistit / aut. U.A. Aripov [et al.].
Taskent : "Medicina", 1977 - 187,[2] s. : il., tab. ; 24 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Pęcherzyk żółciowy, choroby;


54/105

Sygnatura: 27234

Dziecko z niewydolnością wątroby / pod red. Joanny Pawłowskiej, Jerzego Sochy, Piotra Kalicińskiego.
Warszawa : Invest-Druk, 1998 - [4],263 s. : tab. ; 24 cm
ISBN 1230-5545
UKD/TSKD: Pediatria; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby - dzieci;


55/105

Sygnatura: 27172

Elementy etiopatogenezy przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w badaniach biopsji wątroby : rozprawa habilitacyjna / Bożena Walewska-Zielecka ; Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo - Badawczy.
Warszawa : PZH, 2003 - 174 s. : ryc., tab., bibliogr. 274 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie wirusowe-etiopatogeneza; Biopsja;


56/105

Sygnatura: 14459

Ocena stanu czynnościowego wątroby u żołnierzy służby zasadniczej chorych na łuszczycę : praca doktorska / Barbara Ejmont ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1975 - 28 k. : tab., wykr., bibliogr. 61 poz., streszcz., maszyn. ; 31 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Jan Łańcucki
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Jan Gietka
UKD/TSKD: Dermatologia. Wenerologia; Prace doktorskie; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Łuszczyca-powikłania; Żołnierze; Wątroba-fizjologia;


57/105

Sygnatura: 22173

Ocena stanu czynnościowego granulocytów i limfocyów krwi obwodowej chorych z marskością i nowotworami wątroby : rozprawa habilitacyna / Milena Dąbrowska ; Akademia Medyczna w Białymstoku.
Białystok : AM, 1992 - 115 s. : ryc., tabl., streszcz., bibliogr. 281 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, marskość; Wątroba, nowotwory; Limfocyty-patofizjologia; Granulocyty-patofizjologia;


58/105

Sygnatura: 22178

Zastosowanie ultrasonografii do oceny wpływu leków na kurczliwość pęcherzyka żółciowego u psów - badania : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Jonderko : Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1993 - 143 s. : il., tab., streszcz., bibliogr.183 poz ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne; Diagnostyka ultradźwiękowa; Pęcherzyk żółciowy-leczenie farmakologiczne; Choroby, modele na zwierzętach;


59/105

Sygnatura: 22261

Badania ultrastrukturalne jąderka w warunkach modyfikacji aktywności transkrypcyjnej hepatocytów : rozprawa habilitacyjna / Stanisław Orkisz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego .
Łódź : WAM, 1993 - 176 s. : tabl., ryc., streszcz. ; 21 cm
UKD/TSKD: Histologia; Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, regeneracja;


60/105

Sygnatura: 22352

Wewnętrzny drenaż żółci śródmiąższową protezą wątroby w całkowitej niedrożności dróg żółciowych : badania doświadczalne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna / Marian Brocki ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi.
Łódź : WAM, 1993 - 166 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 118 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba-chirurgia; Przewód żółciowy wspólny, nowotwory; Cholestaza-chirurgia;


61/105

Sygnatura: 22382

Badania złogów żółciowych : studium kliniczno-doświadczalne nad nieoperacyjnym leczeniem kamicy żółciowej : rozprawa habilitacyjna / Józef Kozak ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi.
Łódź : WAM, 1994 - 263 s. : ryc., tabl., streszcz., bibliogr. 306 poz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Kamica żółciowa; Pęcherzyk żółciowy;


62/105

Sygnatura: 22034

Badania nad wpływem kolchicyny na przebieg doświadczalnego przewlekłego uszkodzenia wątroby u szczurów rasy Buffalo : rozprawa habilitacyjna / Krzysztof Simon ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Cz. 1-2.
Wrocław : AM, 1993 - 235 s. : ryc., wykr., streszcz., bibliogr. 243 poz. ; 21 cm
(Academia Medica Wratislaviensis
; t. 60)
ISBN 83-7-55-041-X
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Kolchicyna-farmakodynamika; Choroby, modele na zwierzętach; Wątroba-wpływ czynników chemicznych;


63/105

Sygnatura: 21772

Toksyczne uszkodzenie wątroby - rola leków modyfikujących stężenie glutationu w wątrobie : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Habior ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Warszawa : CMKP, 1992 - 90 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 150 poz. ; 23 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby-etiologia chemiczna; Glutation;


64/105

Sygnatura: 17509

Ocena przydatności diagnostycznej wskaźnika wychwytu śledziowo-wątrobowego u żołnierzy z antygemią HBs : praca doktorska / Stanisław Szubstarski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1982 - 67 k. : il., tab., bibliogr. 103 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: mjr doc.dr hab.med. Piotr Zaborowski
Recenzent: doc.dr hab.med. Janusz Cienciara
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace doktorskie; Antygeny HBs; Żołnierze;


65/105

Sygnatura: 22535

Reaktywność naczyniowa wobec czynników wazopresyjnych w marskości wątroby; badanie mechanizmów obniżonej reaktywności wobec endoteliny-1 : rozprawa habilitacyjna / Marek Hartleb ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1994 - 96, [38] s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 176 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, marskość; Biochemia;


66/105

Sygnatura: 22579

Ocena klinicznej przydatności matematycznych metod komputerowego wspomagania klasyfikacji i diagnozy na przykładzie chorób wątroby : rozprawa habilitacyjna / Piotr Zaborowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1979 - 189 k. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 155 poz ; 30 cm
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Edward Waniewski
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Informatyka; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Leczenie wspomagane komputerowo;


67/105

Sygnatura: 22604

Wpływ hiperwolemii na wydzielanie przedsionkowego peptydu natriuretycznego, wazopresyny, czynność układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz stężenie parathormonu i kalcytoniny u chorych na przewlekłe choroby wątroby wywołane wirusem zapalenia wątroby typu B : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Wiczkowski ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1994 - 101 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 295 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie typu B;


68/105

Sygnatura: 22639

Immunologiczny mechanizm hiporeaktywności układu odpornościowego na szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa habilitacyjna / Józef Stachowski ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : AM, 1994 - 132 s. : ryc., tab., streszcz., bibliogr. 314 poz. ; 24 cm
ISBN 83-901324-7-8
UKD/TSKD: Immunologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Nerki, niewydolność przewlekła; Wątroba, zapalenie typu B-szczepienia ochronne;


69/105

Sygnatura: 23182

Wpływ zwiększonego przepływu wrotnego na funkcję niewydolnej wątroby : rozprawa habilitacyjna / Dariusz Patrzałek ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1996 - 115 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 311 poz. ; 20 cm
(Academia Medica Wratislaviensis)
ISBN 83-7055-066-5
Recenzent: prof.dr hab. Piotr Szyber
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, marskość; Krążenie wątrobowe;


70/105

Sygnatura: 21454

Ocena przepływu krwi w krążeniu wrotnym u chorych z marskością wątroby metodą ultrasonograficzną z wykorzystaniem zjawiska Dopplera : praca doktorska / Jerzy Mróz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CSK WAM, 1991 - 67 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk doc.dr hab.med. Jerzy Gil
Recenzent: prof.dr hab.med. Zbigniew Kalina
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Wątroba, marskość; Diagnostyka ultradźwiękowa;


71/105

Sygnatura: 27423
[036]

Surgical pathology of the GI tract, liver, biliary tract, and pancreas / Robert D. Odze, Jhon R. Goldblum, James M. Crawford.
Philadelphia : Saunders, 2004 - XX,1067 s. : il., tab. ; 28 cm
ISBN 0-7216-9318-0
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Patologia chirurgiczna; Wątroba-chirurgia; Żołądek-chirurgia; Trzustka-chirurgia;


72/105

Sygnatura: 21045

Badania nad udoskonaleniem techniki przezskórnego i przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych, połączone z próbą poszerzenia czynności rozpoznawczo-leczniczych u chorych z cholemią zastoinową : rozprawa habilitacyjna / Stanisław Skrzelewski ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1988 - 209 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 280 poz. ; 20 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
Recenzent: prof.dr hab.med. Zdzisław Boroń
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Drogi żółciowe, choroby; Drenaż;


73/105

Sygnatura: 21296

Wpływ zespolenia wrotno-czczego sposobem koniec do boku na zmiany metaboliczne i odpowiedź regeneracyjną wątroby szczura : rozprawa habilitacyjna / Wojciech Rokicki ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1990 - 166 s. : il., tab., wykr., streszcz., bibliogr. 310 poz. ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Zespolenie wrotne, chirurgiczne; Wątroba, regeneracja; Choroby, modele na zwierzętach;


74/105

Sygnatura: 21295

Ocena zmian metabolicznych i możliwości regeneracyjnych wątroby szczura po chirurgicznych wykonaniu zabiegu zespolenia wrotno-czczego sposobem bok do boku : rozprawa habilitacyjna / Marek Rokicki ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 1990 - 160 s. : fot., tab., wykr., streszcz., bibliogr. 331 poz ; 21 cm
(Annales Academiae Medicae Silesiensis)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Chirurgia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Zespolenie wrotne, chirurgiczne; Wątroba, regeneracja;


75/105

Sygnatura: 21301

Studies on function and origin of hepatic sinusoidal cytotoxic cells ; rozprawa habilitacyjna / Barbara Łukomska ; Polska Akademia Nauk.
Warsaw : PAN, 1990 - 85 s. : il., tab., streszcz. ; 20 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Onkologia; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba-patomorfologia; Komórki cytotoksyczne;


76/105

Sygnatura: 22701

Ocena przydatności oznaczania stężeń kwasu cholowego w wybranych chorobach wątroby : praca doktorska / Marek Dudziak ; Centralny Szpital Klinczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1994 - 63 k. : il., tabl., bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Piotr Zaborowski
Recenzent: płk prof.dr hab.med. Jan Chojnacki
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Kwasy cholowe;


77/105

Sygnatura: 22686

Ocena perfuzji wątroby metodą dynamicznej angioscyntygrafii izotopowej w wybranych chorobach tego narządu : praca doktorska / Marian Sułek ; Centralny Szpital Klinczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1995 - 81 k. : il., tabl., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Piotr Zaborowski
Recenzent: prof.dr hab.med. Janusz Cianciara
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Diagnostyka kliniczna; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Angiografia; Diagnostyka różnicowa;


78/105

Sygnatura: 22675

Wczesne i odległe wyniki leczenia kamicy przewodowej metodą endoskopowej sfinkteroktomii : praca doktorska / Stanisław Wojtuń ; Centralny Szpital Klinczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1995 - 92 k. : il., tabl., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.med. Jerzy Gil
Recenzent: prof.dr hab.med. Zdzisław Wajda
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowycch; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Kamica żółciowa-leczenie; Endoskopia;


79/105

Sygnatura: 27520

Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby : praca doktorska / Anna Dudek ; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Warszawa : WIM, 2004 - [2],82 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Witold Tłustochowicz
UKD/TSKD: Reumatologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie wirusowe; Wirusy HIV; Wątroba, zapalenie wirusowe; Stawy, zapalenie; Choroby autoimunologiczne;


80/105

Sygnatura: 27670

Postępy badań nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C, Warszawa, 24 lutego 1994 r. : materiały sympozjum / red. Jacek Juszczyk.
Warszawa : [s.n], 1994 - [2],75 s. : tab. ; 29 cm
(Zeszyty Hepatologiczne
; 2)
UKD/TSKD: Zjazdy. Sympozja; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Wątroba, zapalenie wirusowe typu C;


81/105

Sygnatura: 23956

Badanie skutków klinicznych nekrotyzacji guzów nowotworowych wątroby rekombinowanym czynnikiem martwicy nowotworów r TNF-alfa. Badanie fazy I/II: praca doktorska / Gabriel Wcisło ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1996 - 67 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk dr hab.med. Cezary Szczylik
Recenzent: prof.dr hab.med. Henryk Tchórzewski
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Onkologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Czynnik nekrotyzujacy nowotwór; Wątroba, nowotwory;


82/105

Sygnatura: 25204

Skuteczność leczenia guzów wątroby metodą bezpośredniego wstrzykiwania alkoholu: praca doktorska / Dariusz Niedziałek ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1998 - 58 k. : tab., bibliogr. 80 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Piotr Zaborowski
Recenzent: prof.dr hab.med. Marek Krawczyk
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace doktorskie; Onkologia;
Słowa kluczowe: Wątroba, nowotwory-leczenie; Alkohol-stosowanie lecznicze;


83/105

Sygnatura: 25206

Badanie roli makrofagów w reakcji komórkowej na doświadczalny uraz wątroby : praca doktorska / Krzysztof Staroń ; Centralny Szpital Kliniczny WAM w Warszawie.
Warszawa : CSK WAM, 1998 - 64 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 30 cm
Promotor: płk prof.dr hab.med. Marek Maruszyński
Recenzent: prof.dr hab.med. Marek Kowalczyk
UKD/TSKD: Chirurgia; Prace doktorskie; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba-urazy; Rany i urazy-immunologia; Makrofagi;


84/105

Sygnatura: 23717

Skojarzenie endoskopii i laparoskopii w leczeniu kamicy żółciowej. Analiza wyników wczesnych i odległych : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Modrzewski ; Pomorska Akademia Medyczna.
Szczecin : PAM, 1996 - 127 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 315 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Stetinensis
; supl. 30)
ISBN 83-86342-20-X
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Kamica żółciowa-chirurgia; Endoskopia; Laparoskopia;


85/105

Sygnatura: 23911

Prostanoidy w patogenezie i leczeniu chorób wątroby : rozprawa habilitacyjna / Robert Flisiak ; Akademia Medyczna w Białymstoku.
Białystok : AM, 1997 - 148 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 491 poz. ; 23 cm
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Prostaglandyny; Prostacykliny; Wątroba, choroby;


86/105

Sygnatura: 25055

Leczenie nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych : praca habilitacyjna / Ireneusz Kozicki ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Warszawa : CMKP, 1998 - 58 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 252 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Drogi żółciowe, choroby-chirurgia; Choroby jatrogenne; Pęcherzyk żółciowy, wycięcie;


87/105

Sygnatura: 27774

A colour atlas of liver disease / Dame Sheila Sherlock, John A. Summerfield
London : Wolfe Medical Publications Ltd, 1988 - [3],272 s. : il. ; 26 cm
ISBN 0-7234-1558-7
UKD/TSKD: Atlasy; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby;


88/105

Sygnatura: 14653

Kliniczna wartość metod diagnostycznych w przewlekłych chorobach wątroby : praca doktorska / Piotr Zaborowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CKP WAM, 1976 - 61 k. : il., wykr., bibliogr. 104 poz., maszyn. powiel., streszcz. ; 30 cm
Promotor: płk doc. dr hab. med. Tadeusz Grabowski
Recenzent: prof.dr hab.n.med. Zdzisław Dobrzański
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace doktorskie;
Słowa kluczowe: Diagnostyka; Wątroba, choroby;


89/105

Sygnatura: 25382

Zaburzenia immunologiczne u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C i próba ich immunoregulacji przy pomocy IFN-alfa : rozprawa habilitacyjna / Teresa Woźniakowska-Gęsicka ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Łódź : WAM, 1999 - 166 s. : ryc., tab. bibliogr 298 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Pediatria; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Immunologia; Interferon typ I-stosowanie lecznicze; Wątroba, zapalenie typu C-immunologia;


90/105

Sygnatura: 25447

Tkankowa ekspresja wirusa B zapalenia wątroby i cytomegalii u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby : rozprawa habilitacyjna / Aldona Kasprzyk ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : AM, 1999 - 234 s. : il., tab., bibliogr. 327 poz. ; 24 cm
UKD/TSKD: Pediatria; Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie typu B-dzieci; Wirusy zapalenia wątroby typu B; Cytomegalia-dzieci;


91/105

Sygnatura: 14101

Badania wybranych zagadnień przemiany węglowodanej i ich regulacji z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu do żyły wrotnej u ludzi : rozprawa habilitacyjna / Jan Bielewicz ; Szpital Wojskowy w Szczecinie.
Szczecin : [b.n], 1973 - 31 k. : il., tab., streszcz.,bibliogr. 141 poz. ; 29 cm
Recenzent: prof.dr hab.med. Edward Gorzkowski
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Żyła wrotna; Metabolizm;


92/105

Sygnatura: 21449

Nowe aspekty pozawątrobowej żółtaczki mechanicznej : badania doświadczalne na szczurach : rozprawa habilitacyjna / Janusz Dawiskiba ; Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Wrocław : AM, 1991 - 99 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 119 poz. ; 20 cm
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu
, ISSN 0860-4061; t. 47/91)
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych ; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba-patomorfologia; Żółtaczka mechaniczna;


93/105

Sygnatura: 26415

Czynniki ryzyka związane z resekcją wątroby : rozprawa habilitacyjna / Przemysław Pyda ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : PAN, 2001 - 125 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 165 poz. ; 24 cm
ISBN 83-87671-89-4
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, wycięcie;


94/105

Sygnatura: 18408

Badania zjawiska pozawątrobowego wychwytu radiokoloidu złota 198-Au w chorobach wątroby : rozprawa habilitacyjna / Zdzisław Dobrzański ; Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej.
Warszawa : OIoEJ, 1972 - 159 s. : il., tab., streszcz., bibliogr 154 poz. ; 20 cm
Recenzent: prof.dr med. Marian Górski
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Medycyna nuklearna. Izotopy; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, choroby; Scyntygrafia;


95/105

Sygnatura: 18753

Badania doświadczalne i kliniczne nad działaniem preparatu propionibacterium granulosum w zakażeniach wirusowych wątroby ze szczególnym uwzględnieniem Pazw HBsAg : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Gil ; Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CWSK CKP WAM, 1983 - 152 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 260 poz. ; 30 cm.
Recenzent: prof. Witold Kieczko
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Choroby zakaźne; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie wirusowe; Propionibacterium;


96/105

Sygnatura: 19676 * 19677

Wirusowe zapalenie wątroby typu nie-A, nie-B w świetle prospektywnych badań klinicznych i immunologicznych : rozprawa habilitacyjna / Józef Knap ; Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Warszawa : CWSK CKP WAM, 1985 - 255 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 420 poz. ; 21 cm.
Recenzent: prof.dr hab.med. H. Seyfrendowa
UKD/TSKD: Choroby wątroby i dróg żółciowych; Choroby zakaźne; Prace habilitacyjne;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie typu C; Wątroba-immunologia;


97/105

Sygnatura: 27318

Aktywność transkrypcyjna genów kodujących receptory kinin w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C : rozprawa habilitacyjna / Urszula Mazurek ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2003 - 129 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 120 poz. ; 24 cm
(Annales Academiae Medicae Silensis
, ISSN 0208-5607 ; Supl. 65)
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Genetyka;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie typu C-genetyka; Kininy-krew; Wątroba, zapalenie typu B-genetyka;


98/105

Sygnatura: 28123

Wpływ arterializacji krwi wrotnej na przebieg toksycznego uszkodzenia wątroby u świni : rozprawa habilitacyjna / Jerzy Piecuch ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : ŚAM, 2005 - 134 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 162 poz. ; 24 cm
(Rozprawy habilitacyjne - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach ; Nr 18 \2005)
ISBN 83-88895-93-1
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Chirurgia;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie toksyczne-chirurgia; Choroby, modele na zwierzątach;


99/105

Sygnatura: 28472

Wpływ nowoczesnych tecznik obrazowania na rozpoznawanie i leczenie przewodowej kamicy żółciowej przed planowaną cholecystektomią laparoskopową : praca doktorska / Jarosław Bednarczyk ; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Warszawa : WIM, 2007 - 102 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 90 poz. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.nmed. Edward Stanowski
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Diagnostyka kliniczna;
Słowa kluczowe: Kamica żółciowa-radiografia; Tomografia komputerowa;


100/105

Sygnatura: 28425

Krytyczna analiza powikłań żółciowych po transplantacji całego narządu wątroby i graftu dzielonego : rozprawa habilitacyjna / Maciej Wójcicki ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.
Szczecin : PAM, 2006 - 81 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 152 poz. ; 24 cm
(Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
, ISSN 1427-4930 ; supl. 108)
ISBN 83-89318-68-7
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Transplantologia. Transfuzjologia;
Słowa kluczowe: Wątroba-przeszczepianie-powikłania;


101/105

Sygnatura: 28447

Wskaźniki metabolizmu wątroby w stanie zaburzonego przepływu chłonki : rozprawa habilitacyjna / Brygida Becik-Ciszek ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
Katowice : , 2006 - 161 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 447 poz. ; 24 cm
(nr. 3/2006)
ISBN 83-88895-34-6
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba-metabolizm; Chłonka;


102/105

Sygnatura: 28543
[036]

MacSween's pathology of the liver / ed. Alastair D. Burt, Bernard C. Portmann, Linda D. Ferrell. - Wyd. 5.
[b.m.] : Churchill Livingstone Elsevier, 2007 - 973 s. : il., tab., CD-ROM ; 28 cm
ISBN 0-443-10012-8
UKD/TSKD: Patologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba-patomorfologia;


103/105

Sygnatura: 28880

Rola endogennego tlenku azotu w patogenezie eksperymentalnego zespołu wątrobowo - nerkowego : praca doktorska / Marek Saracyn ; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Warszawa : WIM, 2008 - 84 k. : il., tab., streszcz., bibliogr. 111 poz. ; 30 cm
Promotor: prof.dr hab.n.med. Zofia Wańkowicz
UKD/TSKD: Prace doktorskie; Nefrologia; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy; Choroby, modele na zwierzętach;


104/105

Sygnatura: 29052
[036]

Surgical pathology of the GI Tract, Liver, Bilary Tract, and Pancreas / Robert Odzie, John R. Goldblum - Wyd. 2.
Philadelphia : Saunders Elsevier, 2009 - 1368 s. : il., tab. ; 28 cm
ISBN 978-1-4160-4059-0
UKD/TSKD: Chirurgia; Choroby wątroby i dróg żółciowych; Patologia;
Słowa kluczowe: Trzustka-chirurgia; Wątroba-chirurgia; Drogi żółciowe-chirurgia;


105/105

Sygnatura: 29045

Aktywność transkrypcyjna genów TGFbeta1 i VEGF oraz ich receptorów w watrobie w powiązaniu ze stężeniami czynników wzrostu we krwi u chorych z przewlakłymi zapaleniami wątroby typu B i C w zależności od uzyskanego efektu leczenia przeciwwirusowego - badanie retrospektywne : rozprawa habilitacyjna : nr. 6/2009 / Dariusz Kajdaniuk ; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Katowice : ŚUM, 2009 - 162 s. : il., tab., streszcz., bibliogr. 491 poz. ; 24 cm
ISBN 978-7509-108-3
UKD/TSKD: Prace habilitacyjne; Genetyka; Choroby wątroby i dróg żółciowych;
Słowa kluczowe: Wątroba, zapalenie wirusowe-genetyka;

Nowe wyszukiwanie

Wojskowy Instytut Medyczny